Distriktspsykiatrisk senter for Fana, Os, Fusa, Samnanger og Austevoll

Solli Distriktspsykiatriske Senter (DPS) er en privat ideell virksomhet som er lokalisert på Nesttun. DPS'et tilbyr behandling til personer over 18 år med psykiske lidelser. Pasientene som kommer til oss bor primært i kommunene Austevoll, Os, Fusa, Samnanger, og Fana bydel i Bergen. Vi har driftsavtale med Helse Vest RHF. Dette betyr at vi som privat ideell virksomhet leverer tjenester som en del av det offentlige helsetilbudet i regionen.