Solli DPS gjennomfører nå en behandlingsstudie for behandling av generalisert angstlidelse hos eldre mellom 60-75 år. Generalisert angst er den vanligste angstlidelsen blant eldre, og mange utvikler slik bekymringsangst for første gang når de nærmer seg pensjonsalder. Målet med prosjektet er å utvikle bedre behandling for denne angstlidelsen hos eldre mennesker, og prosjektet baserer seg på den nyeste vitenskapelige utviklingen på området. Alle deltakere i prosjektet vil bli tilbudt kognitiv atferdsterapi for generalisert angstlidelse, som er anbefalt behandling for denne lidelsen.

Om behandlingstilbudet: Solli DPS gjennomfører nå en behandlingsstudie for behandling av generalisert angstlidelse hos eldre. Målet med prosjektet er å utvikle bedre behandling for denne angstlidelsen hos eldre mennesker, og prosjektet baserer seg på den nyeste vitenskapelige utviklingen på området. Det er også et mål med prosjektet å utvikle bedre kunnskap om hvordan generalisert angstlidelse arter seg hos eldre, og hvordan generalisert angst påvirker kropp og helse. Deltakere i prosjektet vil bli tilbudt kognitiv atferdsterapi for generalisert angstlidelse, som er anbefalt behandling for denne lidelsen. Denne terapien vil bli tilbudt i kombinasjon med enten støttebehandling eller fysisk trening.

Hvem kan delta: 
Personer i alderen 60-75 år med generalisert angstlidelse.

Forhold som forhindrer deltakelse:

  • Bruk av beroligende medisiner (benzodiasepiner) eller antipsykotisk medisin
  • Pågående alvorlig depresjon
  • Pågående rusavhengighet
  • Demens eller annen hjerneorganisk lidelse
  • Historie med psykose eller mani
  • Medisinsk tilstand som forhindrer deltakelse i normal fysisk aktivitet og trening

Hva er generalisert angst: Generalisert angstlidelse er en vanlig angstlidelse som rammer 5-10 % av alle mennesker i løpet av livet. Personer med generalisert angst plages av at de bekymrer seg svært mye. Bekymringen blir en stor belastning, og reduserer både evne til å fungere godt og livskvalitet. Mange opplever i perioder bekymringen som tilnærmet ukontrollerbar. Generalisert angst er den vanligste angstlidelsen blant eldre. Mange utvikler slik bekymringsangst for første gang når de nærmer seg pensjonsalder.

Symptomer: For personer med generalisert angst er bekymring, uro og kroppslige spenninger ofte de mest plagsomme symptomene. Mange opplever også andre symptomer og konsekvenser som er slitsomme, slik som: • Søvnvansker • Konsentrasjonsvansker • Rastløshet • Irritasjon • Ørhet, svette, rask puls eller rask pust, tørr munn.

Hvordan delta i behandlingsstudien: For å delta i prosjektet må du henvises av din fastlege eller annen behandler i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten. Vis gjerne til informasjonen på denne nettsiden til din fastlege eller behandler for å drøfte henvisning. Du kan også skrive ut brosjyren som det er lenke til nederst på siden.

Kontaktinformasjon:

Solli DPS

Osvegen 15

5228 Nesttun 

Telefon: 55618237

E-post: GAD@solli.no

Informasjon til henviser: Henviser kan sende elektronisk henvisning til prosjektet (edi). Vær vennlig da å angi at pasienten er tiltenkt GAD-prosjektet.