Solli

Akutt behandling

Akutteamet vårt står klar til å ta i mot personer med akutte behov.

Akutteamet har ansvar for akutte og raske vurderinger hos personer i Solli DPS sitt opptaksområde, som ikke allerede er i behandlingsforløp ved Solli DPS. Ansvaret omfatter og personer uten fast bopæl i Bergen kommune som er født 9., 10. eller 11. i måneden.  En vurderer tilstand og igangsetter nødvendig behandling.
Akutteamet har portvaktfunksjon samt rådgivende funksjon for våre samarbeidsparter. Vurderinger og behandling skjer i våre lokaler, teamet har ikke en ambulant funksjon annet enn i sjeldne tilfeller.
Pasienter henvises fra fastleger, Bergen legevakt og andre henvisende instanser. Teamet er bemannet med psykologspesialist, psykologer og lege.

Slik finner du fram

Solli DPS

Osvegen 15

5228 Nesttun