En vei med hus langs den

Oppsøkende tilbud - FACT-team

FACT-teamet er et aktivt oppsøkende tverrfaglig team med tilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser og eventuelt rusavhengighet.

Som pasient, får du oppfølging fra teamet basert på dine behov og ønsker. Med vekt på brukermedvirkning, samarbeid og fleksibel oppfølging etter behov, støttes du i prosessen med å få en bedre hverdag. Dette kan innebære å mestre symptomer, delta i meningsfulle aktiviteter og sosiale fellesskap, kjenne på økt myndiggjøring, og finne håp og mening i livet.

I FACT-teamet får du oppfølging fra psykiater eller psykolog, og en «Case manager» som har oversikt over din oppfølging fra DPSet og kommunen. I tillegg kan teamet ditt inneholde psykiatrisk sykepleier, psykiatrisk vernepleier, sosionom, russpesialist, erfaringskonsulent, jobbspesialist, og musikkterapeut.

FACT-teamet tilbyr:

 • Hjemmebesøk
 • Støtte på aktiviteter ute i samfunnet
 • Hjelp med økonomi og bolig
 • Behandling med og uten legemidler
 • Diagnostisk utredning og funksjonskartlegging
 • Kognitiv terapi og/eller psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoedukasjon: læring om lidelsen og hvordan mestre denne bedre
 • Familie- og pårørendesamarbeid
 • Oppfølging av erfaringskonsulent med egenerfaring innen rus og/eller psykiatri
 • Individuell jobbstøtte (IPS) 
 • Illness Management and Recovery (IMR) gruppe
 • Musikkterapi
 • Fysisk trening og aktivitet
FACT-teamet tilbyr frivillig oppfølging, hvor du betaler egenandel opp til frikort. Teamet følger også opp deg som er under tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD). Les mer om FACT-team under behandlinger: FACT (fleksibel aktiv oppsøkende behandling)

Slik finner du fram

Solli DPS

Osvegen 15

5228 Nesttun