En person som sitter ved et bord i et rom med en seng og et vindu

Døgnavdeling

Døgnbehandling betyr at du som pasient får behandling gjennom hele døgnet på Solli DPS, og brukes i avgrensede perioder med behov for tettere oppfølging. En innleggelse kan være både akutt og planlagt, og ved Solli DPS er den alltid basert på frivillighet.

Døgnavdelingen på Solli DPS har 10 sengeplasser på allmennpsykiatrisk post og 10 sengeplasser på rehabiliteringspost. Dette er et tilbud til pasienter i vårt opptaksområde som vurderes å ha behov for innleggelse fordi øvrige hjelpetiltak ikke er tilstrekkelige. Pasienter søkes inn fra fastlege eller andre behandlere i spesialisthelsetjenesten. Vi tar i mot både akutte og planlagte innleggelser. Alle innleggelser ved Solli DPS er basert på frivillighet.

Fagpersoner og behandling
ved døgnavdelingen

Gjennom en innleggelse kan du møte helsepersonell med ulik fagbakgrunn og roller, blant annet psykiater/lege, psykolog/psykologspesialist, sykepleiere/psykiatriske sykepleiere, psykiatriske hjelpepleiere, sosionomer, prest, aktivitør, fysioterapeut (kun allmennpsykiatrisk post), ergoterapeut og musikkterapeut (kun rehabiliteringspost). 
Pasienten har en hovedbehandler som er lege eller psykolog, og en primær- og sekundærkontakt i miljøpersonalet.

I samarbeid med pasienten blir det utformet en behandlingsplan med konkrete målsetninger for oppholdet.

Behandling foregår vanligvis som en kombinasjon av samtaler, aktivitet og samarbeid med andre instanser. Det er fokus på fysisk aktivitet som en del av behandlingen, og man jobber etter kjente terapeutiske modeller.

Der det er behov tilbys vurdering, oppstart eller omlegging av medikamentell behandling. Der det er aktuelt blir det etablerert videre kontakt med spesialisthelsetjenesten og samarbeidsinstanser i pasienten sin hjemkommune.

Døgnavdelingen har individuell behandlingstilnærming og et nært samarbeid med øvrige avdelinger i Solli DPS. 

Døgnavdelingen holder til i moderne lokaler i rolige omgivelser på Solli DPS. Alle pasienter får enkeltrom med eget bad.

Kontakt

Telefon

 • Mandag 07:30 - 15:00
 • Tirsdag 07:30 - 15:00
 • Onsdag 07:30 - 15:00
 • Torsdag 07:30 - 15:00
 • Fredag 07:30 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Allmennpsykiatrisk post 55618215 (40438611, brukes kun hvis fasttlf ikke fungerer) Rehabiliteringspost 55618216 (40438613, brukes kun hvis fasttlf ikke fungerer) SMS besvares ikke.

Postadresse

Osvegen 15 5228 Nesttun

Slik finner du fram

Oppmøtested

Inngang bygg C

Besøkstider

 • I dag 16:00 - 20:00
 • Mandag 16:00 - 20:00
 • Tirsdag 16:00 - 20:00
 • Onsdag 16:00 - 20:00
 • Torsdag 16:00 - 20:00
 • Fredag 16:00 - 20:00
 • Lørdag 16:00 - 20:00
 • Søndag 16:00 - 20:00

Solli DPS

Osvegen 15

5228 Nesttun