En person som ser på en monter

Poliklinikk

Poliklinisk behandling betyr at du som pasient har regelmessige samtaler med en behandler, og er den vanligste behandlingsformen i psykisk helsevern.

Pasienter som mottar poliklinisk behandling kan i hovedsak leve sitt liv som vanlig; man kan bo hjemme, være i jobb eller gå på skole. Enkelte trenger å være sykmeldt deler av behandlingsperioden, som vil variere i lengde fra pasient til pasient. Ofte er poliklinisk behandling en del av en behandlingskjede, for eksempel at en søkes til poliklinisk behandling i etterkant av innleggelse ved døgnavdeling.


Hva kan vi tilby?

I poliklinikkene gjøres utredning og behandling av psykisk lidelse. Behandlingen kan foregå individuelt, i gruppe eller digitalt over video eller veiledet internettbehandling. Valg av rett tilbud til den enkelte pasient gjøres basert på vurderinger av utredning og i samarbeid med pasient. For nye pasienter er det vanlig å starte med individualterapi. Dersom din behandler er psykolog eller psykiatrisk sykepleier, samarbeides det med lege ved eventuelle medikamentelle spørsmål. Poliklinikkene har øyeblikkelig hjelp-vurderinger daglig.

Hvem jobber poliklinisk?

I poliklinikkene jobber det ulike yrkesgrupper i tverrfalige team. Behandlere kan blant annet være utdannet psykolog og lege eller psykiater, sykepleier, vernepleier og ergoterapeut med videreutdanning. I tillegg kan behandlingstilbudet inkludere oppfølging fra blant annet sosionom, fysioterapeut, musikkterapeut, jobbkonsulent og erfaringskonsulent.

Kontakt

Telefon

Slik finner du fram

Oppmøtested

Adresse: Osvegen 15, 5228 Nesttun

Man møter i hovedresepsjonen ved Inngang bygg C

Her finner du mer informasjon om hvordan du finner frem, parkering og lignende: Praktisk informasjon - Solli Distriktspsykiatriske Senter

Besøkstider

  • I dag 07:30 - 15:00
  • Mandag 07:30 - 15:00
  • Tirsdag 07:30 - 15:00
  • Onsdag 07:30 - 15:00
  • Torsdag 07:30 - 15:00
  • Fredag 07:30 - 15:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT