Til barn

Når en du er glad i, for eksempel mamma, pappa, en voksen søster eller bror, blir psykisk syk og kanskje innlagt på sykehus, er det ganske vanlig å bli bekymret eller lei seg, eller få andre vanskelige tanker og følelser.

En gruppe fargeblyanter

​Psykisk sykdom kan forklares som en slags tankesykdom. Den syke tenker mange triste, sinte, rare eller redde tanker. Ofte er følelsene veldig sterke. Det er mange ulike måter å være psykisk syk på. Ofte er det slik at tankene, følelsene og væremåten forandrer seg og blir annerledes og forstyrret.

Den som er psykisk syk forandrer seg
Den syke kan bli veldig trist, gråte mye, sove mye om dagen og kanskje dårlig om natten. Vanlige ting som har vært lett før, blir vanskelig å få gjort, som for eksempel å lage mat, holde huset rent, vaske klær, lage matpakker, hjelpe med lekser, gjøre gøye ting. Noen blir veldig redde for ting de ellers ikke er redde for, for eksempel å ta bussen eller gå i butikker.

Andre kan bli fort sinte uten grunn og kjefte mye. Noen kjøper masse de ikke har bruk for, sier rare ting, eller snakker med seg selv. Noen tenker bare på seg selv.

Men noen ganger klarer de som er syke å skjule at de har det vanskelig, og barna merker ikke så mye til at den voksne ikke har det bra.

Vanlige reaksjoner hos barn
Noen barn synes det er vanskelig å gjøre lekser og konsentrere seg på skolen fordi de tenker så mye på den som er syk. Noen blir redde hvis den som er syk må på sykehus, og synes det er vanskelig at den syke ikke er hjemme slik at de kan passe på.

Noen barn har sagt at de blir sinte på den som er syk, men at de er glade for at de som jobber på sykehuset passer på den syke. Noen barn har fortalt at de tror det er deres skyld at den voksne har blitt syk.

Viktig å vite:
  • Det er aldri barn sin skyld at den voksne har blitt syk.
  • Barn kan ikke gjøre den syke frisk. Det er det voksne som må ta seg av.
  • Det går an å bli frisk av psykisk sykdom, men noen kan bli syke igjen senere. Andre blir ikke helt frisk men blir mye bedre.
  • Psykisk sykdom smitter ikke, selv om barn også kan bli lei seg når en de er glad i er syk.
  • Barn har lov til å ha det bra og fortsette med aktiviteter som er gøy selv når den voksne har det vanskelig.
    Søsken kan reagere forskjellig, og det er greit og helt normalt.
  • Det er lurt å snakke med en voksen som du stoler på om hvordan du har det når mamma, pappa, en voksen søster eller bror er syk, for eksempel læreren eller helsesøster på skolen din, en grei tante eller en hyggelig nabo.
  • Du er ikke alene! Det er ganske vanlig å bli psykisk syk en gang i løpet av livet, og det er mange barn som har det som deg.
Sist oppdatert 25.08.2022