Behandling

Videokonsultasjon med behandler via join.nhn.no

Det er nå mulig å møte behandleren din via videokonsultasjon i stedet for fysisk oppmøte.

Vi anbefaler at du ser denne korte filmen om forberedelser til videokonsultasjoner:

 


Om du trenger mer informasjon finner du dette under. Informasjonen gjelder i hovedsak pasienter, men er også relevant for andre som skal delta i møtet med sykehus og pasient.

Informasjon om hvordan du kobler deg opp og starter videokonsultasjonen blir sendt i innkallingsbrevet som du vil motta enten i innboksen din på Helsenorge eller i en digital postkasse. I noen tilfeller kan den også bli sendt på SMS eller e-post. For at videokonsultasjonen skal bli bra må du ta visse hensyn, så vi ber deg som pasient om å følge instruksene du får fra sykehuset og om å lese informasjonen nedenfor nøye.

 Du styrer selv tilgangen til digitale tjenester på helsenorge.no. For at du skal motta varsel om at du har mottatt innkalling med informasjon om oppkobling til video, må du ha samtykket til «full tilgang» i personverninnstillingene dine. 

Sjekk følgende dersom du er usikker på om du har «full tilgang»:

 1. Logg inn på helsenorge.no
 2. Trykk på navnet ditt oppe til høyre slik at du får opp profilinnstillingene dine under Profil og innstillinger.
 3. Trykk på «Personverninnstillinger». Dersom «Velg hvilke tjenester du vil bruke» viser «Du har samtykket til Full» er du allereie i mål. Viser denne noe annet, må du trykke «Endre samtykke» og sette den til «Full».
Med «fullt samtykke» på Helsenorge, vil du få varsel på SMS/epost om innkallinger som du finner under «Meldinger» og brevet ligger i Innboksen din. Innkallinger vil alltid ligge i din «Pasientjournal» selv når du ikke har gitt fullt samtykke.
Dersom du ikke har tilgang til Helsenorge vil du motta påloggingsinformasjon i posten og kan delta via nett.Før

Her er noen tips til deg som har fått innkalling til en videokonsultasjon og er usikker på hva du må gjøre. Klikk på overskriftene under for å se hva du trenger av utstyr og hvordan du skal forberede deg til samtale med behandler.

 • Planlegg samtalen i god tid slik at samtalen i størst mulig grad kan gjennomføres uten avbrytelser og forstyrrelser. Sjekk at kamera og mikrofon virker på enheten du skal bruke når du møter behandler ved å åpne Testsamtale - delta.nhn.no. Her kan du teste lyd og bilde ved å følge instruksjonene.
 • Skriv gjerne ned spørsmål og viktig informasjon på forhånd, inkludert oversikt over medisinbruk.

Join.nhn.no er en sikker videoløsning og krever ikke at du laster ned noe i forkant av konsultasjonen. Den kan brukes via mobil, nettbrett og PC. Vi anbefaler at du bruker følgende nettlesere, avhengig av hvilken enhet du skal bruke:
 • For IOS nettbrett / telefon (iPad/iPhone) - bruk nettleseren Safari
 • For Android nettbrett / telefon (Samsung m.fl.) eller PC - bruk nettleseren Google Chrome
 • Ikke bruk nettleseren Internet Explorer (IE)
 • Ved deltakelse via mobiltelefon bør denne være oppdatert med siste versjon av programvare
 • Om du bruker PC, sørg for at den er omstartet og har kamera, mikrofon og høytaler. Hvis ikke, må du koble dette til i tillegg.

 • Ta frem nettbrett, mobiltelefon eller PC og sjekk at enheten er ladet og koblet til et trådløst nett
 • Sørg for å være i et uforstyrret rom og vær forberedt med nødvendig informasjon og legitimasjon med bilde dersom du ikke er kjent for behandler
 • Ha tilgang til telefon i tilfelle behandler trenger å kontakte deg ved tekniske utfordringer

Det finnes ulike måter å koble seg opp til videokonsultasjon. Det er viktig at du følger instruksene du får fra sykehuset. Her er en oversikt over de ulike måtene:
 • Oppkobling via Helsenorge
  • I timeavtalen
  • I innkallingsbrevet
 • Oppkoblingsinformasjon i brev mottatt i en digital postkasse (for eksempel DigiPost)
 • Oppkoblingsinformasjon på SMS eller epost

Forsinkelser kan oppstå

Husk at behandler kan være forsinket, vennligst vent på velkomstsiden / venterommet. Dersom behandler er mer enn 15 minutter forsinket, ta kontakt med avdelingen som har kalt deg inn. Du finner kontaktinformasjon i innkallingsbrevet.

Velg den måten som gjelder for deg i tråd med instruksene fra sykehuset: • Trykk på startknappen

  Skjermbilde. Velkomstside på helsenorge.no

 • Du kommer inn på en velkomstside og går videre til en side der du får informasjon om å tillate tilgang til kamera og mikrofon. Følg instruksjonene som blir gitt på siden.

  Skjermbilde. Tillat tilgang til kamera og mikrofon, lenke til veiledning.


 • Når du går videre kommer du til et venterom. Når behandler har kommet vil du automatisk gå videre, men du kan også gå inn i møtet ved å klikke på «Start videokonsultasjon». Da vil du straks se behandler.
Se felles instruksjon nedenfor for hvordan det fungere inne i videorommet.

Du må koble deg opp via informasjon som du finner i innkallingsbrevet. Det er viktig at du registrerer ditt fulle navn når du blir bedt om dette. Dersom du ikke identifiserer deg risikerer du å ikke bli sluppet inn i møtet.

Gå til Innboksen din og åpne innkallingsbrevet

Skjermbilde. Innboks på helsenorge.noFølg instruksjonene i brevet, du skal enten:

 1. Trykke på videolenken og identifisere deg med fullt navn eller

  Skjermbilde. Dialogboks på nettside hvor man skal skrive inn navn. Bilde


 2. Gå til https://join.nhn.no og identifisér deg med fullt navn og skriv inn oppgitt romnummer, for så å trykke på videosymbolet til høyre for feltet og tast videre inn firesifret pin-kode.

  Skjermbilde. Dialogboks hvor du skriver inn adresse eller nummer.


Dersom du ikke har mottatt pin-kode, trykk på «Delta». Dersom du ikke har mottatt romnummer og pin-kode, ta direkte kontakt med avdelingen som har kalt deg inn.

Videre må du:


 • Gi tilgang til kamera og mikrofon
 • Vent til du ser behandler
 • Se felles instruksjon for hvordan det fungerer inne i videorommet
Dersom lenken i innkallingsbrevet ikke fungerer, eller du har mottatt brevet på papir, må du åpne https://join.nhn.no, registrere deg og taste inn romnummer og pin-kode.

I innkallingsbrevet finnes informasjon om hvordan du kobler deg opp til videokonsultasjonen. Det er viktig at du registrerer ditt fulle navn når du blir bedt om dette. Dersom du ikke identifiserer deg, risikerer du å ikke bli sluppet inn i møtet.

Følg instruksjonene i brevet, du skal enten:

 1. Trykke på videolenken og identifisere deg med fullt navn eller

  Skjermbilde. Dialogboks på nettside hvor man skal skrive inn navn. Bilde


 2. Gå til https://join.nhn.no, identifisér deg med fullt navn og skriv oppgitt romnummer for så å trykke på videosymbolet til høyre for feltet og tast videre inn firesifret pin-kode.

  Skjermbilde. Dialogboks hvor du skriver inn adresse eller nummer.


Dersom du ikke har mottatt pin-kode, trykk på «Delta». Dersom du ikke har mottatt romnummer og pin-kode, ta direkte kontakt med avdelingen som har kalt deg inn.

Videre må du:


 • Gi tilgang til kamera og mikrofon
 • Vent til du ser behandler
 • Se felles instruksjon for hvordan det fungerer inne i videorommet
Dersom lenken i innkallingsbrevet ikke fungerer, eller du har mottatt brevet på papir, må du åpne https://join.nhn.no, registrere deg og taste inn romnummer og pin-kode.

I noen tilfeller blir oppkoblingsinformasjon sendt via SMS eller epost. Det finnes to ulike måter å koble seg opp på. Følg instruksene du mottar for den gjeldende videokonsultasjonen:

 1. Logg inn med BankID når du blir bedt om dette. Dersom du ikke har BankID kan du logge på med kode via SMS:
  1. Gi tilgang til kamera og mikrofon
  2. Følg instruksene på velkomstsiden for videokonsultasjonen
  3. Du går automatisk videre til møterommet når behandler har kommet. Dersom du ikke går automatisk videre, klikk på «Start videokonsultasjon» når denne er tilgjengelig.
  4. Se felles instruksjon for hvordan det fungerer inne i videorommet
 2. Ved oppkobling via https://join.nhn.no, registrer ditt fulle navn for å identifisere deg:
  1. Trykk på videosymbolet, tast inn mottatt romnummer og pin-kode
  2. Gi tilgang til kamera og mikrofon
  3. Vent til du ser behandler
  4. Se felles instruksjon for hvordan det fungerer inne i videoreommet


 • Sjekk at du ser deg selv og at indikator for lyden din (grønn linje) beveger seg når du snakker
 • Dersom du skal tilknytte eksternt kamera eller mikrofon, trykk på den lille pilen fo å åpne venstre meny og videre på de tre prikkene (Innstillinger) og velg aktuell lyd- og / eller bildekilde under Medieinnstillinger
 • Åpne menyen, via den lille pilen midt på skjerme til venstre for å se deltakere eller sende en melding/chat dersom du har behov for det

Under

Det er viktig at du gjør deg kjent med kjørereglene som gjelder for denne type konsultasjoner. Oppstår det problemer underveis i konsultasjonen finner du også svar på hvordan du kan løse disse her.

 • Alle involverte parter må presentere seg. Helsepersonell bør være forberedt på at pasienten kan be dem om å legitimere seg. Dersom du har med en noen med deg i konsultasjonen, er det viktig at vedkommende blir presentert og er synlig for behandleren. Det skal ikke være noen i rommet som behandler ikke vet om, og behandler skal heller ikke ha noen i rommet som du ikke vet om. Behandleren kan spørre om det er andre i huset eller i bygningen hvor du er.
 • Ingen av møtedeltakerne skal gjøre opptak av samtalen (verken lyd eller bilde). Behandler dokumenterer som vanlig i din elektroniske journal. Denne er tilgjengelig for deg på helsenorge.no.

Husk at behandlerne ikke ser «hele deg», og at det er annerledes å observere en person på en skjerm sammenliknet med fysisk oppmøte.

Dersom du har noe informasjon som du tenker behandler ikke fanger opp, men burde vite om, er det viktig at du gir beskjed om dette.

Ha tilgang til legitimasjon med bilde dersom du ikke er kjent for behandler og blir bedt om å legitimere deg.


Problemløsning
PROBLEM LØSNING
Du har tekniske problemer med videoløsningenTa kontakt med Kundesenteret i Helse Vest IKT på telefon  55 97 65 51
Du eller behandler er forsinketTa kontakt med avdelingen, se kontaktinformasjon i innkallingen.
Du finner ikke en egnet plass å sitte i fredRing sekretariatet. Se kontaktinformasjon i innkallingen. Dersom du ikke finner en egnet plass for videokonsultasjon, men kan finne en egnet plass for telefonkonsultasjon, så må behandler vurdere om det er godt nok eller om du må få en ny time.
Noen kommer inn i rommet.Gi beskjed til behandleren at du ikke lenger er alene slik at samtalen kan settes på pause. Dersom mulig, sørg for at du får rommet for deg selv igjen.
Annen uventet hendelseHendelser som gjør at informasjon om pasient og pasientens helse kan bli fanget opp av andre, eller som gjør at samtalen ikke kan gjennomføres, betyr at møtet settes på pause eller avsluttes. Dersom nødvendig går man over til telefon for å diskutere hva som skal gjøres videre.
Du har ikke fått lagt inn fullt navn ved oppkobling til video via join.nhn.no
Gå til https://join.nhn.no i den nettleseren du skal bruke og legg inn fullt navn. Klikk deretter på videolenken i innkallingsbrevet eller legg inn romnummer og pin-kode som forklart sammen med lenken.

Etter

Selv om møtet med legen skjer på en annen plass enn på sykehuset, er det fremdeles de samme reglene for taushetsplikt og personvern som gjelder. Under kan du gjøre deg kjent med hvilke regler som gjelder og få mer informasjon om betaling.

På samme måte som ved fysisk oppmøte, vil Helsepersonelloven og Pasient- og brukerrettslova sine regler om taushetsplikt være styrende for selve samtalen og behandlingen av informasjon som kommer frem under samtalen. Relevante og nødvendige helseopplysninger skal føres i journalen på lik linje som om samtalen skulle skje ansikt til ansikt eller per telefon. Opplysninger om helsa din kan som hovedregel bli gitt til annen samarbeidende helsepersonell dersom dette er nødvendig for å gi deg god og forsvarlig helsehjelp (med mindre du motsetter deg dette).

Den valgte videokonsultasjonsløsningen har en kryptert linje, og samtalen (inkludert lyd og bilde) blir ikke lagret, verken på internett, eller på våre servere.

Det er frivillig å bruke videokonsultasjon, og du trenger ikke oppgi noen grunn om du heller ønsker konsultasjon ansikt til ansikt. Dette vil ikke få noen konsekvenser for ditt videre behandlingstilbud fra instanser i helsevesenet.

Logg inn på www.helsenorge.no for å sende en melding. Er det mindre enn to virkedager igjen til timen din, må du kontakte oss direkte på telefon, mandag til fredag mellom klokken 08.00 til 15.30.

Videokonsultasjonen blir dokumentert som en vanlig konsultasjon i din journal og egenandelen er den samme som ved annen poliklinikk.

Krav om egenandel blir sendt som faktura i etterkant av konsultasjonen. Pasienter med frikort, og barn under 16 år betaler ikke egenandel. Ved psykiatrisk behandling gjelder dette barn og ungdom under 18 år.

Kontakt

Solli DPS Solli DPS

Kontakt Solli DPS

Besøkstider

 • I dag 08:00 - 15:00
 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Solli DPS

Osvegen 15

5228 Nesttun