Er du pårørende?

De viktigste støttespillerne for den som har psykiske vansker, er de pårørende. Det kan være krevende å stå i en pårørenderolle over tid. Det er derfor viktig å søke råd og støtte som pårørende.

Se video fra psykologforeningen – Kari Bøckmann, psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi, om å være pårørende til en med psykisk lidelse:

 

Pårørendesenteret.no er et nettsted for deg som er pårørende i Norge. Her finner du kunnskap, tips og råd, historier fra andre pårørende og en oversikt over rettigheter og hjelpetilbud.

Gå til Pårørendesenterets sider

Finn flere gode råd til deg som er pårørende på helsenorge.no​​​​​

Barn so​m pårørende

Vi på Solli DPS ønsker å bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt. Barn påvirkes når noen i familien er syke. De trenger at voksne er åpne og ærlige om det som skjer.

Finn flere gode råd som barn som pårørende på helsenorge.no

Sist oppdatert 19.10.2022