Er du pasient?

Her finner du informasjon om hva du kan gjøre for å forberede den første samtalen i poliklinikk, hva som skal skje i den første samtalen og hvordan behandlingen foregår.

psykolog nav

For å få behandling i spesialisthelsetjenesten trenger du en henvisning. Fastlegen er den som oftest henviser til utredning og behandling ved Solli DPS, men det finnes også annet helsepersonell som kan henvise.

Når du er henvist til spesialisthelsetjenesten, vurderer vi om du har rett til helsehjelp. Vurderingen blir gjort på bakgrunn av informasjonen i henvisningen, prioriteringsforskriften og ut fra informasjon fra prioriteringsveilederne. Henvisningen blir vurdert innen maksimalt 10 virkedager fra den er mottatt.

Har du rett til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, blir det satt en individuell hjelp for når helsehjelpen senest skal starte. Samtidig blir det satt opp et tidspunkt for første samtale innen denne fristen. Du får et brev om dette på helsenorge.no, eller i posten dersom du ikke logger deg på helsenorge.no.

Dersom vi vurderer at tilstanden din ikke krever behandling i spesialisthelsetjenesten, gir vi deg informasjon om andre tilbud som kan være aktuelle.

 

lege

Det kan være nyttig å tenke gjennom hva du ønsker behandling for og begynne å tenke over målene for behandlingen før den første samtalen. Dersom du klarer å gjøre noen små endringer i ventetiden, er det verdifullt.

Dersom du har spørsmål eller ønsker videokonsultasjon, kan du ta kontakt på telefon 55 61 82 00.

En mann og en kvinne som sitter i stoler og ser på en bærbar datamaskin

I den første samtalen ønsker vi å avklare dine behov, mål og ønsker for behandling og oppfølging. Du kan gjerne ta med pårørende om du ønsker det. Vi snakker om problemene du opplever og årsaken til disse. En poliklinisk time varer som regel i 45 minutter, men den første samtalen kan vare litt lengre.

Behandleren du møter har kunnskap om og erfaring med å jobber med mennesker med psykiske vansker. De vanligste yrkesgruppene som jobber hos oss i poliklinikk er psykologer, psykiatere, psykomotoriske fysioterapeuter, fysioterapeuter, psykiatriske sykepleiere og sosionomer.

I enkelte tilfeller finner vi ut i den første samtalen at det ikke er grunnlag for videre utredning eller behandling i psykisk helsevern. Vi kan da gi informasjon om hvilke tilbud som kan være aktuelle istedenfor.

De første samtalene brukes til utredning av vanskene dine. Vanligvis innebærer utredning både samtaler, strukturerte intervju og spørreskjema. Sammen med deg ønsker i å avklare hva som er hovedutfordringene dine og hva du har behov for av videre oppfølging. Utredningen fører til en vurdering og beslutning om videre behandling.

Poliklinisk behandling innebærer at du har jevnlige samtaler med en behandler eller med en behandlingsgruppe. Sammen med behandleren din blir dere enige om målene for behandlingen, hvor ofte dere skal møtes og hvor lenge behandlingen skal vare.

Det finnes mange behandlingsmetoder. De behandlingsmetodene vi bruker, har dokumentert god effekt på behandling av ulike psykiske lidelser. Ofte må man øve for å få til forandringer i livet sitt. En viktig del av behandlingen er derfor at du øver på det du lærer mellom samtalene.

Noen symptomer kan fortsatt være tilstede ved avslutning av behandlingen. Samtidig opplever mange at behandlingen har belyst nye måter å ta hensyn til det som er vanskelig på, og at en har fått flere verktøy til å jobbe videre på egen hånd med å gjøre de nødvendige endringene.

Behandlingen kan gjennomføres individuelt, i gruppe eller over nettet, enten som veiledet internettbehandling eller via videokonsultasjoner.

Her finner du en oversikt over hvilken behandling vi tilbyr i vår poliklinikk: Poliklinikk - Solli Distriktspsykiatriske Senter

Døgnbehandling er et tilbud til pasienter i vårt opptaksområde som vurderes å ha behov for innleggelse fordi andre hjelpetiltak ikke er tilstrekkelige. Vi tar imot både akutte og planlagte innleggelser. Alle innleggelser ved Solli DPS er basert på frivillighet.

Her finner du mer informasjon om innleggelse i våre døgnavdelinger: Døgnbehandling - Solli Distriktspsykiatriske Senter​​​​

Under behandlingen oppretter vi et samarbeid med ulike samarbeidspartnere ut fra dine behov og ønsker. Du bestemmer hvem som skal involveres i behandlingen din. Aktuelle samarbeidspartnere kan være pårørende, fastlege, kommune og NAV. Vi holder samarbeidsmøter med deg og de aktuelle samarbeidspartnerne ved behov. ​

psykolog nav

Flere typer luftveisinfeksjoner som influensa og RS-virus forekommer hyppigere i vintersesongen. Det forventes at dette også vil gjelde for infeksjoner med covid-19.

Dersom du mistenker at du er smittet med covid-19, ønsker vi at du tar kontakt med oss i forkant av timen din slik at vi kan vurdere hvordan den best kan gjennomføres. Vi tilbyr videokonsultasjon.

Dersom du er i risikogruppe og ønsker tilrettelegging for dette i forbindelse med timer på Solli DPS, ta kontakt med oss på tlf. 55618200.

Dersom du ønsker å benytte munnbind, kan du selvsagt det.​​

Sist oppdatert 27.01.2023