Fag og forskning

Ved Solli DPS har det i en årrekke vært fokus på forskning og fagutvikling. Forskning er en av sykehusets hovedoppgaver, i tillegg til behandling, opplæring og utdanning.

Forsknings- og fagutviklingsarbeid er viktig for å kunne sikre at pasientene våre får et trygt og kostnadseffektivt tilbud i tråd med den til enhver tid beste tilgjengelige kunnskapen på området. I tillegg er dette viktig for å kvalitetssikre tilbudene våre, samt

Solli DPS har som mål å være en pådriver for igangsetting og gjennomføring av forsknings- utviklings- og innovasjonsprosjekter av høy kvalitet. Vi ønsker å gjennomføre klinikknære prosjekter som kommer våre pasienter og ansatte til gode gjennom forbedrede tilbud og økt kunnskap og kompetanse.

I tillegg til å gjennomføre prosjekter, ønsker vi å nå ut til sluttbrukere, fagpersoner og fagmiljøer både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Derfor er formidling, både gjennom skriftlig publikasjoner og muntlige presentasjoner viktig.

Her presenterer vi noe av arbeidet som er blitt gjennomført og som pågår ved Solli DPS i prosessen med å sikre kvaliteten på våre behandlingstilbud. 

Innen fag og forskning

    Sist oppdatert 08.05.2024