Praksiskonsulent-ordningen PKO

Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av allmennleger som arbeider for å utvikle et godt samarbeid mellom sykehusavdelinger og allmennleger/private spesialister.

Om prasiskonsulenter

Viktige arbeidsoppgaver er henvisninger og epikriser, kliniske retningsliner og pasientforløpsstudier. I sin funksjon skal PKO medvirke til å sikre helhet og kvalitet i pasientforløpet.

​​​​​​Praksiskonsulenter har blant annet følgende oppgaver:

 • Bidra til å utvikle godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.
  Utarbeiding av retningslinjer for god henvisnings- og utskrivingspraksis og skriving av gode epikriser.
 • Bidra til bedre informasjonsflyt mellom primærhelsetjenesten og helseforetaket ved å blant annet gi ut PKO-nytt.
 • Etablere og rettlede om rutiner for samhandling.
 • Legge til rette for gjensidig hospitering.
 • Den Norske Legeforeningen mener: Praksiskonsulentordningen (PKO) bør bli innført ved alle kliniske sykehusavdelinger der den egner seg.
 • Erfaringer tilsier at praksiskonsulentordningen gir bedre samhandling både på system- og individnivå. Undersøkelser viser at samarbeid mellom sykehusleger og allmennleger gir bedre faglig kvalitet på tiltak i helsetjenesten.
 • Tiltak for bedre pasientflyt.
 • Bidra til å utvikle godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.​​​
 • Praksiskonsulentordningen er nasjonal og praksiskonsulenter er ansatt i alle helseforetak i Norge. 

Ved Solli DPS

Praksiskonsulenten her ved Solli DPS er Toofan Barhag.

Sist oppdatert 04.12.2023