Allmennlegar (ALIS) i spesialisering

Helse Vest RHF har, for å legge til rette for sykehustjeneste for ALIS, i første omgang etablert en ALIS-portal som skal hjelpe med informasjon og registrering av aktuell tidsperiode for utdanning i spesialisthelsetjenesten.

Spesialisthelsetjeneste skal legge til rett​​​e for allmennlegene sitt behov for spesialisering i sjukehus (ALIS). Sjukehusa vil være helt avhengige av vel fungerende og høyt kompetente fastleger. Vi er i starten av et generasjonsskifte blant fastlegene med mange nye fastleger som etter forskrift må ha gjennomført allmennlegespesialisering.

Helseforetakene må synliggjøre handlingsrommet for ALIS spesialisering og hvordan utdanninga kan gjennomføres på en hensiktsmessig og god måte.


I denne portalen skal sykehusavdelingene legge ut tilgjengelig tid som er aktuelle for ALIS (fane «utdanninger») og ALIS kan melde seg som interessert til sykehustjeneste (fane «interessenter»).

Det er viktig at sjukehusa følgjer opp med å legge ut tilgjengelig tid for ALIS spesialisering. Vi skal benytte tid der egne medarbeidere har planlagte lengre permisjoner, slik at ALIS legene kan få tilsetting i avtalt periode. Dette vil kreve god planlegging i foretakene og god medvirkning fra ALIS legene for at vi skal få dette til. Informasjon om portalen og informasjon om prioritering av allmennleger er en viktig del av arbeidet.​​​

​​

Dokumentasjon​

Sist oppdatert 07.01.2022