Pål William Wallace

Pål er ansatt som klinisk analytiker ved Solli. Han har doktorgrad i bioteknologi fra Østerrike. Pål er prosjektleder for Trinn 2 av prosjektet "eBehandling - helse og arbeid"

En mann med skjegg

Pål, hvem er du?

Jeg ser egentlig på meg selv som en potet i arbeidslivet. Som person har jeg nok lett for å sette meg inn i ting, og har også ofte fått til det jeg har prøvd på. I tillegg motiveres jeg av arbeidsoppgaver som er gøy. Nå jobber jeg primært som analytiker ved DPS-et, men i og med at jeg har forskningsbakgrunn var det også naturlig å ha noen oppgaver knyttet til forskning. Tidligere har jeg drevet mye med grunnforskning, men jeg liker godt å jobbe med forskning som kan brukes konkret. 

Jeg tok først masterutdanning ved UiB der jeg jobbet med proteininflitrasjon i nyrer, før veien gikk videre til Østerrike der jeg gjennomførte en PhD som handlet om å utvikle metodikk for å identifisere enzym som kan bryte ned plastikk. I Østerrike fant jeg også kjærligheten, som igjen førte meg videre til Tyskland der jeg hadde en Postdoc.-stilling i tilknytning til binyrekreftforskning. 

Da koronapandemien kom satt vi isolert i en boligblokk i Tyskland sammen med en liten sønn, og kjente da at vi trengte mer skog og luft rundt oss. Vi bestemte oss derfor for å flytte til Norge i 2022, og det var da jeg fikk jobb på Solli. Her liker jeg godt å gå tur i skogen, fiske og lese tegneserier.
 

Kan du fortelle litt om hva du forsker på?

Veien i forskning for meg har gått fra kreftforskning til digital behandling. Nå er jeg prosjektleder for forskningsprosjektet eMeistring – helse og arbeid. Jeg syns digital behandling hørtes gøy ut, og at det er et samfunnsnyttig tiltak. I tillegg tror jeg digitale intervensjoner kan være noe av veien videre i behandlingsutvikling. For min egen del var det også forlokkende med at prosjektet var av teknisk art.

Prosjektet går ut på å få personer som er sykmeldt ut i arbeid, og å finne ut av om digital behandling på transdiagnostisk nivå fungerer. Vi har også mulighet til å se på kost/nytte-effekter av behandlingen.
 

Hva var det som gjorde at du ble interessert i dette temaet?

Egentlig tre ting; det hørtes gøy ut, det er relevant for fremtiden, og det kan tas i bruk innen rimelig tid dersom det viser seg å ha effekt.
 

Hvordan er det å forske så tett på klinikken?

Det er både utfordrende og gøy. Tidligere har jeg vært vant til å være i mer rendyrkede akademiske miljøer, og det er sånn sett en utfordring å snakke om forskning på en annen måte nå. I tillegg syns jeg det er viktig å fremheve nytteperspektivet ved forskningen ovenfor ledere og behandlere. En positiv ting er at vi får satt forskningen ut i live på en populasjon som har behov for det.
 

På hvilken måte blir din forskning relevant?

For pasientene håper jeg at prosjektet kan gjøre behandlingen mer tilgjengelig. Det er økende trykk på spesialisthelsetjenesten, og det er derfor viktig å øke tilgjengeligheten. I tillegg er det viktig for velferdsstaten at folk er i jobb, og vi håper at behandlingen i dette prosjektet kan bidra til det. I tillegg er det kjekt at dersom behandlingsprogrammet har god virkning og nytte, at det kan spres til hele landet.
 

Er det noen utfordringer du ser knyttet til din forskning? Og hvordan kan disse løses?

Vi opplever at det må gjøres et arbeid knyttet til holdninger ovenfor digital behandling, at det kan være like effektivt som ansikt-til-ansikt-behandling. I tillegg er det en del utfordringer knyttet til logistikk, da vi organiserer prosjektet som en multisenterstudie der en del av oppgavene handler om å koordinere flere helseforetak og DPS-er. Jeg tror at gjennom godt samarbeid, ærlighet og grundig forankringsarbeid så kommer vi til å løse disse utfordringene.

Utvalgte publikasjoner  

Nicole Bechmann, Deepika Watts, Charlotte Steenblock, Paal William Wallace, Annette Schürmann, Stefan R Bornstein , Ben Wielockx, Graeme Eisenhofer, Mirko Peitzsch. (2021) Adrenal Hormone Interactions and Metabolism: A Single Sample Multi-Omics Approach. Horm Metab Res. 

Paal W. Wallace, Catleen Conrad, Sascha Brückmann, Ying Pang, Eduardo Caleiras, Masanori Murakami, Esther Korpershoek, Zhengping Zhuang, Elena Rapizzi, Matthias Kroiss, Volker Gudziol, Henri JLM Timmers, Massimo Mannelli, Jens Pietzsch, Felix Beuschlein, Karel Pacak, Mercedes Robledo, Barbara Klink, Mirko Peitzsch, Anthony J Gill, Arthur S Tischler, Ronald R de Krijger, Thomas Papathomas, Daniela Aust, Graeme Eisenhofer and Susan Richter (2020). Metabolomics, machine learning and immunohistochemistry to predict succinate dehydrogenase mutational status in phaeochromocytomas and paragangliomas. Journal of Pathology  

Paal W. Wallace, Karolina Haernvall, Doris Ribitsch, Sabine Zitzenbacher, Matthias Schittmayer, Georg Steinkellner, Karl Gruber, Georg M. Guebitz & Ruth Birner-Gruenberger (2016). PpEst is a novel PBAT degrading polyesterase identified by proteomic screening of Pseudomonas pseudoalcaligenes. Applied Microbiology and Biotechnology

Lukas Sturmberger, Paal W. Wallace, Anton Glieder , Ruth Birner-Gruenberger. (2015)  Synergism of proteomics and mRNA sequencing for enzyme discovery. Journal of Biotechnology  

Sist oppdatert 08.05.2024