Bedret behandling for generalisert angstlidelse hos personer over 60 år (PEXACOG)

Generalisert angstlidelse er en vanlig og alvorlig angstlidelse blant eldre. Studien har som mål å forbedre anbefalt behandling for generalisert angstlididelse for personer mellom 60-75 år.

Om studien

PEXACOG-studien ble gjennomført ved Solli DPS i Bergen. Den har hatt som formål å forbedre anbefalt behandling for generalisert angstlidelse hos personer mellom 60-75 år. Deltakerne ble randomisert til enten kognitiv atferdsterapi i kombinasjon med fysisk trening, eller kognitiv atferdsterapi i kombinasjon med telefonoppfølging.
Studien tilstreber også å øke kunnskapen og generalisert angstlidelse generelt og i aldersgruppen 60-75 år.
Resultatene fra pasientgruppen sammenlignes med en frisk kontrollgruppe.

Vitenskapelig tittel

Kognitiv atferdsterapi kombinert med fysisk trening som behandling for generalisert angstlidelse hos eldre

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er avsluttet

Hvem kan delta?

Personer mellom 60-75 år som har generalisert angstlidelse som sin hoveddiagnose er blitt vurdert for deltakelse. Man kunne ikke delta dersom man haddeen alvorlig depressiv tilstand, tidligere hadde hatt episoder med mani og/eller psykose, hadde et pågående rusproblem, tidligere hadde hatt slag eller drypp eller har hatt kjent hjerneorganisk lidelse. 

I kontrollgruppen kunne personer mellom 60-75 år som ikke hadde eller hadde hatt en psykisk lidelse delta.


Rekruttering av pasienter til studien er nå avsluttet. Dersom du har behov for hjelp med din angstlidelse, anbefaler vi deg å ta kontakt med din fastlege. Rekruttering av deltakere til kontrollgruppen ble avsluttet høsten 2022.

Hva innebærer studien?

For pasienter innebar deltakelse anbefalt behandling for angstlidelsen. I denne studien var dette kognitiv atferdsterapi. Deltakerne ble tilfeldig fordelt til en av to behandlingsbetingelser, enten kognitiv atferdsterapi i kombinasjon med fysisk trening eller kognitiv atferdsterapi i kombinasjon med telefonoppfølging.
Deltakelse innebar en del ulike tester før, underveis og etter behandling. Dette inkluderte utfylling av spørreskjemaer, testing av fysisk form, blodprøver, spyttprøver, nevropsykologisk testing og en MR-undersøkelse.

Deltakere i kontrollgruppen ble testet på de samme målene som deltakerne i pasientgruppen.

Vær oppmerksom

Testene og behandlingen i denne studien er vurdert som ufarlige. Enkelte deltakere vil imidlertid kunne oppleve noe ubehag knyttet til noen av testene og behandlingen.

Kontaktinformasjon

Silje Haukenes Stavestrand og Kristine Sirevåg
Stipendiater og psykologer
Tlf.nr. 40038807