TREPP

Fysisk trening for personer med psykoselidelse (TREPP)

Hensikten med studien er å undersøke gjennomførbarheten og opplevelsen av et 16 ukers treningsprogram som kombinerer styrke- og utholdenhetstrening i gruppe for pasienter med psykoselidelser.

Om studien

Psykoselidelser er en gruppe psykiske lidelser som handler om at man opplever å ha en forstyrret virkelighetsoppfatning eller tilstand av forvirring, med hallusinasjoner og/eller vrangforestillinger. I tillegg er det vanlig med symptomer som følelsesmessig avflatning, tilbaketrekning fra omgivelsene, angst, depresjon og nedsatt evne til å lære, huske og planlegge.

Forskning viser til gode resultater ved fysisk trening for pasienter med psykoselidelse på utholdenhet og muskelstyrke, i tillegg til fysisk-, kognitiv- og sosial fungering, samt symptombilde. I studien tas det hensyn til pasientens preferanser og behov, samt at det er et viktig mål at pasienten oppleveler støtte og veiledning underveis.

Vitenskapelig tittel

En pilotstudie av gruppebasert styrke- og utholdenhetstrening for pasienter med psykoselidelse

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Kriterier for deltakelse:

- Være over 18 år
- Ha en psykoselidelse
- Være fysisk i stand til deltakelse i fysisk testing og trening
- Være motivert for og ønske å delta i fysisk trening
- Man må være tilknyttet Solli DPS som pasient. 

Kriterier som gjør at man ikke kan delta:

- Fysiske tilstander som gjør at man ikke kan delta i fysisk testing og trening
- Psykisk tilstand som ikke er forenelig med deltakelse på det aktuelle tidspunkt

Hva innebærer studien?

Før treningsperioden starter vil man bli intervjuet om symptomer på psykoselidelse, og fylle ut spørreskjema som kartlegger depresjon, angst og livskvalitet.
I tillegg gjennomfører man fysiske tester før oppstart av trening, en uke etter oppstart og deretter igjen etter at treningsperioden er avsluttet. De fysiske testene er av både utholdenhet og styrke.

Treningsperioden varer i 16 uker, og man trener da 3 ganger i uken sammen med andre pasienter med psykoselidelse og personale fra Solli DPS. Treningen foregår på treningsrom ved Solli og veiledes av fysioterapeut. Man følger en plan for utholdenhets- og styrketrening som tilpasses den enkelte.

Etter treningsperioden er slutt vil deltagerne bli intervjuet for å få deres opplevelse av deltagelse i studien, samt få tilbud om videre trening ved DPSet.

Vær oppmerksom

Veiledet fysisk trening anses å være forbundet med lav risiko. Det er vanlig å oppleve noe kroppslig ubehag i form av anspent muskulatur ved oppstart av fysisk trening. Trening krever også tilvenning i form av å lære øvelser. 

Det er lege tilknyttet studien som vil gjøre medisinsk vurdering av den enkelte deltaker i forkant av oppstart i studien.

Kontaktinformasjon

Kristine Sirevåg (Prosjektleder, psykolog)

Trygve Bruun Endal (Daglig ansvarlig, fysioterapeut)

Tlf. 55618200