LOVePROM

Informasjon til deg som skal besvare elektronisk spørreskjema

På Solli DPS ønsker vi å gi best mulig behandling. Derfor bruker vi tilbakemeldingssystemet LOVePROM. Pasientrapporterte tilbakemeldinger hjelper oss med dette. Derfor ber vi pasienter i allmennpoliklinisk behandling om å besvare noen spørsmål gjennom behandlingsforløpet.

Klikk her for å komme til innlogging

Hensikt

Kartleggingen er viktig for din behandling. Tilbakemeldinger hjelper oss å gi god oppfølging som er tilpasset dine behov. Det blir dessuten mer tid til behandling fordi man bruker mindre tid på kartlegging i timene. ​

Om pasientrapporterte data​

I kartleggingen stiller vi spørsmål om livssituasjon, symptomer på psykiske problemer og andre tema som er relevant for behandlingen.​

For å besvare skjema​

Når sykehuset vil at du skal fylle ​​ut et eller flere skjema, får du en sms m​ed en lenke:

  • Klikk på lenken
  • Velg innlogging
  • Du kan logge inn fra PC, nettbrett eller smarttelefon​

Da kommer du direkte til skjemaene du skal besvare. Du skal besvare alle skjemaene. Må du avbryte underveis, kan du fortsette utfyllingen senere. Når du er ferdig med å fylle ut skjemaet trykker du «Levér». Ferdig utfylt skjema oppsummeres automatisk i en rapport som kommer inn i din journal. ​​​

Behov for øyeblikkelig hjelp

Din besvarelse vil bli gjennomgått med deg i første time etter at spørreskjema er fylt ut. Du kan ikke regne med at noen vil se besvarelsen før du kommer til time. Hvis du har behov for øyeblikkelig hjelp må du kontakte din fastlege eller legevakt. Dette gjelder for eksempel hvis du er bekymret for eget eller andres liv og helse. 

Personvern

For innhenting av pasientrapportering benytter vi en trygg dataløsning hvor som ivaretar ditt personvern. Digital egenrapportering tilfredsstiller kravene i Norm for informasjonssikkerhet helse og omsorgstjenesten (Direktoratet for E-helse).

​Samtykke

Det er frivillig å besvare kartleggingsskjemaet. ​

Spørsmål

Har du spørsmål om pasientrapportering kan du kontakte Solli DPS på e-post post@solli.no eller på tlf 55 61 82 00. Du kan også spørre din behandler når du møter til time. ​


Vanlige spørsmål:

​Helsedirektoratets retningslinjer for behandling i psykisk helsevern oppfordrer til bruk av standardiserte verktøy for å gjøre systematiske brukererfaringsundersøkelser. For Solli DPS betyr dette av vi vil gjøre standardiserte kartlegginger der pasienten svarer selv. 

Dette systemet heter LOVePROM. I løpet av 2023 vil LOVePROM bli en standard del av behandling i allmennpoliklinikk på Solli DPS.​​

​​Hensikten med elektronisk egenrapportering er at pasientene våre skal få bedre behandling. Forskning viser at effekten av behandling blir bedre av å undersøke pasientens erfaringer underveis i behandlingsforløpet. 

Tilbakemeldinger kan gi nyttig informasjon om hva som skal være tema i behandling, hva som er nyttig, og hva som ikke fungerer så bra. Dette evaluerer behandler og pasient sammen. Slik bidrar kartlegginger til økt pasientinvolvering i egen behandling.​​

​Ingenting. Du skal fortsatt møte til timeavtale som planlagt. 

​Ulempen er at din behandler vil ha mindre informasjon om hvordan du har det. Da må man kanskje bruke mer tid på kartlegging i timen, og mindre tid på behandling. I tillegg øker sjansen for at viktig informasjon ikke blir kjent for behandler​.

​​Dette vil variere. Kartlegging før første oppmøte på Solli vil etterspørre flere opplysninger enn oppfølgingsskjema senere i forløpet. Du kan regne med å bruke mellom 5 og 10 minutter på å besvare oppfølgingsskjemaene, noe lenger i kartlegging før første oppmøte.​

​​Du kan regne med å bli bedt om å svare på kartlegging når du møter til første kartleggingstime, første behandlingstime og i siste time. I tillegg gjør vi kartlegginger underveis i forløpet, for bruk i evalueringstimer. Det er opp til deg og din behandler hvor ofte dere skal evaluere behandlingen, men det vil typisk være mellom 6 og 12 uker mellom hver evalueringstime. En evalueringstime vil si at man bruker litt tid i en sesjon på å undersøke hvor godt behandlingen virker, og å planlegge endringer eller tilpasninger i behandlingen når det er aktuelt.

​​​​​Nei, det er ikke et krav at pasienter skal besvare kartleggingen, men vi anbefaler på det sterkeste å besvare hvis du har anledning til det. Det hjelper din behandler å gi best mulig behandling.​

​Helseopplysninger er taushetsbelagt informasjon. Den samme taushetsplikten gjelder for din besvarelse, som med all annen informasjon du deler med Solli DPS. 

Besvarelsen vil lagres som en rapport i pasientjournal. Denne har helsepersonell på Solli tilgang til å se. Rapporten vil vise din personlige besvarelse. 

​Vi lagrer også data på gruppenivå. Disse dataene er ikke personlige, det vil si at besvarelsene ikke er knyttet til den enkelte pasient. Dette er informasjon som Solli DPS bruker på systemnivå, for eksempel for å gjøre behandlingstilbudet til en avdeling bedre.​

​Det er frivillig å besvare spørreskjemaet. Hensikten med spørreskjemaene er å gi deg best mulig behandling. 

​Hvis du er i tvil om du vil besvare kartleggingen er det lurt å diskutere det med din behandler. Sammen kan dere finne ut om det beste for deg er å besvare kartleggingen.

​​Dine svar blir sammenfattet i en rapport som lagres i din pasientjournal. Din behandler kan gå gjennom rapporten med deg når du møter til konsultasjon på Solli. 

Rapporten vil ikke være synlig i pasientjournal på HelseNorge. Gi beskjed til din behandler dersom du ønsker å se rapporten.​

​Av sikkerhetshensyn vil Checkware automatisk logge deg ut etter 30 minutter med inaktivitet. Utfylling av fritekstfelt vil ikke fanges opp som aktivitet, og du kan derfor bli logget ut mens du fyller inn tekst. Man kan også bli logget ut dersom man mister internettforbindelsen og lignende.​

​Du blir bedt om å svare på en pakke med flere spørreskjema. Checkware indikerer hvor langt du har kommet i besvarelsen av ett skjema, men ikke hvor langt du har kommet i den fullstendige besvarelsen av alle skjema. Derfor kan det dukke opp nye spørsmål etter at fremgangsindikatoren viser at du svarer på siste side av skjemaet.​

​​Når du trykker deg videre og ikke får opp flere nye spørsmål har du besvart alle spørsmålene vi ønsker svar på.​

Sist oppdatert 06.03.2023