Nyheter

 • Tekst
  27. november 2023
  Helsepersonell får digital tilgang til journalinformasjon frå alle sjukehus i Helse Vest

  No er pasienten sine journaldokument frå sjukehus i Helse Vest tilgjengeleg i kjernejournalen til pasienten. – Med dei nye tenestene som vi tar i bruk no, er kjernejournal endeleg på veg til å bli eit verkeleg nyttig verktøy i kvardagen til helsepersonell, seier Sveinung Gangstø, legespesialist og medisinsk rådgivar.

 • Et tre utenfor en bygning
  23. november 2023
  Velkommen til pårørendekafé ved Solli DPS 23. januar

  Temaet denne gangen er behandling og tilfriskning fra et pasientperspektiv, med Trine Halhjem (medarbeider med brukererfaring).

 • En gruppe trær med snø
  23. november 2023
  Forskningsprosjektet TREPP i Magasinet Haraldsplass

  Prosjektet «Trening for personer med psykoselidelse (TREPP)» er også en del av det nyeste Magasinet Haraldsplass som gis ut av vår eier, Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Sist oppdatert 25.09.2018