Artikkel om regulering av følelser og depresjon

Hvordan folk håndterer og regulerer følelsene sine har følger for livskvalitet, velvære og risiko for psykiske plager.

Publisert 03.06.2018
Sist oppdatert 26.08.2022
En kvinne med hånden på haken

Jon Vøllestad, fag- og forskningssjef ved Solli DPS, er medforfatter på en artikkel som ser på sammenhengen mellom følelsesregulering og depresjon. Artikkelen er en såkalt meta-analyse, som oppsummerer og sammenfatter tilgjengelig forskning på dette området.

Ikke uventet viser oppsummeringen at folk som er deprimerte bruker mer uhensiktsmessige strategier for å regulere følelsene sine. Det betyr at de i større grad enn ikke-deprimerte tyr til unngåelse, grubling og undertrykking for å takle vanskelige følelser. De benytter seg også i mindre grad av hensiktsmessige strategier som aksept, problemløsning og konstruktiv fortolkning. Et mer overraskende funn er det at den samme tendensen til uhensiktsmessig strategibruk også viser seg hos personer som har vært deprimerte tidligere men nå er friske. Det tyder på at vansker med følelsesregulering kan være en sårbarhetsfaktor både for utvikling av depresjon og for tilbakefall. Studien peker derfor på det å styrke evnen til regulering av følelser som et mulig nyttig fokus i forebygging og behandling av depresjon.

Se artikkelen i sin helhet her