Det er godt å jobbe på Solli

Årets forbedringsundersøkelse viser at ansatte på Solli DPS trives, og anbefaler Solli som arbeidsplass. Blant foretakene i Helse Vest, kommer Solli DPS ut blant toppen i både generell tilfredshet på jobb og svarprosent.

Publisert 23.04.2024
Bilde av bygningene til Solli DPS bak trær og mark

Hvert år gjennomføres Forbedringsundersøkelsen i alle helseforetak, og ansatte får spørsmål om arbeidsmiljø, pasientsikkerhet og helse, miljø og sikkerhet. Svarene brukes i forbedringsarbeid, hvor vi velger ut forbedrings- og bevaringsområder i hver seksjon, og jobber systematisk med disse gjennom året.

I år har Solli DPS høyeste deltakelsen i hele Helse Vest, med hele 88,1 % svarprosent!

HR-leder Torill Bakke leder arbeidet med forbedringsundersøkelsen.

Bilde av en dame i blå genser
Torill Bakke, HR-leder

 

Dette er en viktig undersøkelse, og vi er svært fornøyd med at så mange har deltatt. God oppslutning gjør at vi får et godt bilde av hvordan ansatte opplever arbeidshverdagen sin. Og at de ansatte vet at det nytter å si ifra.

Undersøkelsen har mange spørsmål om ulike tema, men de viktigste i forhold til trivsel kan sies å være «Samlet sett er jeg godt fornøyd med å jobbe her» og «Jeg sier til vennene mine at dette er et godt sted å jobbe».

I forbedringsundersøkelsen svarer 93 % seg helt eller delvis enige i at Solli er et godt sted å jobbe, og like mange forteller at de anbefaler Solli DPS til vennene sine. Disse resultatene er blant de absolutt høyeste av alle foretakene i Helse Vest! Resultatene har også blitt bedre i løpet av de siste fem årene.

 

Bilde av en mann i blå skjorte
Frédéric Larsen, direktør

Det er veldig gøy at så mange av våre medarbeidere synes Solli er et godt sted å jobbe, sier direktør Frédéric Larsen. Jeg opplever at våre ansatte har et stort engasjement, både for pasientarbeidet og for eget arbeidsmiljø. Den gode oppslutningen rundt ForBedrings-undersøkelsen forplikter oss som ledere; vi skal jobbe med tilbakemeldingene vi har fått, og involvere de ansatte i dette arbeidet.

Ansatte, tillitsvalgte og verneombud involveres i hele prosessen, og bidrar med både drøfting av resultatene og å finne riktige tiltak.

I 2022 og 2023 ble alle ansatte invitert til å være med å utarbeide Solli DPS sin strategiplan for de neste årene. Et av hovedmålene vi kom frem til er at Solli DPS skal «Være en arbeidsplass for vekst og deltakelse».

«Arbeidsplassen er en viktig arena for oss. Dette er ikke bare et sted der vi tilbringer en stor del av dagene våre, det er også et sted der vi får dekket mange av våre behov for mestring, annerkjennelse, utvikling og sosiale relasjoner.

Som ansatte på en helseinstitusjon bruker vi også i stor grad oss selv for å bedre helse og livene til pasientene som kommer til oss. For å kunne trives i jobben vår, trenger vi både trygghet og fellesskapsfølelse. For å kunne identifisere oss med oppdraget til arbeidsplassen vår, trenger vi være aktører som kan være med å ta ansvar for utvikling av arbeidsoppgavene, samt arbeidsplassen som sosial og faglig arena.»