Du er velkommen slik du er

På Solli DPS mener vi at alle mennesker har en egenverdi, og alle trenger å bli anerkjent for den de er, uansett kjønnsidentitet eller seksuell legning.

Publisert 03.06.2024
En person som holder et barn

Hvilket mangfold og individuelle ulikheter som rommes i samfunnet, påvirkes av hva normene definerer som sosialt akseptabelt. Selv om Norge har kommet langt på likestilling og inkludering på mange områder, ligger Norge på verdenstoppen i strenge sosiale normer (Schei og Gelfand, 2018).

Å bryte med samfunnets uskrevne regler kan ha store personlige kostnader. Det kan medføre stigma, hets, eller å måtte forsvare hvem man er og hva man står for. Grupper som bryter normene kan også møte både diskriminering, trakassering, trusler og vold, i situasjoner hvor andre ikke ville møtt det samme.

Derfor er det viktig at vi skaper et samfunn hvor vi ønsker et mangfold, og aksepterer og setter pris på at mennesker er forskjellige.

Kjønnsidentitet og seksuell legning er blant områdene som tradisjonelt har hatt sterke normer for hva som ansees som normalt og akseptabelt. Mange mennesker som identifiserer seg noe annet enn cis/ binær og heterofile har opplevd å stå utenfor pga. sin seksuelle legning eller kjønnsidentitet. Dette inkluderer lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, intersex, queer mfl. (LHBTIQ+).

En mann og kvinne som kysser

 

Disse gruppene har en betydelig høyere andel som sliter med psykiske lidelser enn resten av befolkningen, og man ser at kjønn og seksualitet kan skape en betydelig belastning (Bufdir, 2023).

Noen av de mest vanlige psykiske lidelsene hos LHBTIQ+ inkluderer depresjon, angstlidelser, spiseforstyrrelser, og selvmordstanker. De er også som gruppe mindre fornøyde med egen psykisk helse og livskvalitet, og har større sannsynlighet for å oppleve selvmordstanker og selvmordsforsøk.

Heldigvis har det vært en betydelig holdningsendring de siste 15 årene til personer med ulike seksuelle orienteringer. På den annen side er det en vei å gå med tanke på holdninger til personer med ulike kjønnsuttrykk -og identiteter. En spørreundersøkelse fra 2022 fant at 18% av de spurte hadde negative holdninger til disse personene (Opinionen, 2022).

Vi ønsker at Solli DPS skal være et sted hvor både pasienter og ansatte opplever at de er ønsket og velkomne, uansett legning. Derfor er også en av våre fire kjerneverdier «egenverdi» - alle mennesker er like verdifulle, og skal møtes med respekt og vennlighet.