Europeiske konferansen for forskning på internettintervensjoner - ESRII

Den europeiske konferansen for forskning på internettintervensjoner ble i år arrangert for syvende gang. I år var fokuset på mangfold og tilgjengelighet.

Publisert 15.09.2023
Tekst

​Spesialergoterapeut og nestleder i allmennpsykiatrisk poliklinikk avd. A3, Henning Monsen, var tilstede sammen med flere kollegaer fra Helse Bergen. Digital behandling er et felt i rask utvikling som blant annet favner kunstig intelligens og maskinlæring. Det var svært lærerikt å utveksle erfaringer med danske, nederlandske, portugisiske og irske kollegaer om hvordan de har løst de samme utfordringene med implementering som vi står ovenfor i Norge.
Like interessant var det å høre professor Pim Cuijpers holde sin siste key note, før han går over i pensjonistenes rekker. Han har de siste 20 årene vært en ledende forsker på hvilken psykologisk behandling som virker, og hvilken vei faget vårt bør ta. Hans råd til fremtidens behandlere og forskere er å fokusere på to ting: Øk tilgangen på virksom behandling for flere, og finn måter å hjelpe de som ikke har nytte av standard behandling.

PiM Cuijpers


Solli DPS og Henning Monsen var representert med en poster på konferansen, og flere tilhørere viste interesse for prosjektet «eMeistring – helse og arbeid» som det nå er gjennomført en pilotstudie på. Tilhørerne fikk også prøve ut programmet som ble utviklet til denne studien på PC og mobil, mens Henning simultanoversatte innholdet så godt han kunne.

En mann som står foran en tavle