Forskningsprosjektet TREPP i Magasinet Haraldsplass

Prosjektet «Trening for personer med psykoselidelse (TREPP)» er også en del av det nyeste Magasinet Haraldsplass som gis ut av vår eier, Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Publisert 23.11.2023
En gruppe trær med snø

Studien gjennomføres primært ved seksjon for døgnbehandling og rehabilitering, og vi har også deltakere til studien fra allmennpsykiatrisk poliklinikk. Prosjektet er tredelt, og har som mål å undersøke gjennomførbarheten av et høyintensivt treningsprogram, deltakernes erfaringer med deltakelse og hva som skal til for at de skal fortsette å trene, samt en undersøkelse av e-helsekompetanse hos personer med alvorlig psykisk lidelse.

For spørsmål om studien kan man kontakte fysioterapeut Trygve Bruun Endal (trygve.bruun.endal@solli.no).

 

Magasinet Haraldsplass 2, 2023 (calameo.com)