IBRO World Congress of Neuroscience 2023

Denne uken har Solli DPS vært representert på IBRO World Congress of Neuroscience 2023.

Publisert 15.09.2023
En gruppe kvinner som poserer for et bilde

Konferansen arrangeres av Den internasjonale organisasjonen for hjerneforskning, en organisasjon som har som mål å fremme og koordinere forskning på hjernen og nervesystemet.

Fra Solli DPS deltok forskningsleder Kristine Sirevåg, sammen med PhD-kandidat Oda Bugge Kambestad fra Universitetet i Bergen. De to presenterte en poster som bygget på artikkelen «Physical exercise and serum BDNF levels: Accounting for the Val66Met polymorphism in older adults» Les artikkelen her (journals.lww.com). Konferansedeltakelsen ble finansiert av midler fra Meltzerfondet og UiB.

Temaene på konferansen favnet bredt omkring forskning på hjernen og nervesystemet, fra mikrobiologi til avansert hjerneavbildning. I PEXACOG-studien (Behandlingstilbud for eldre med generalisert angst - Solli Distriktspsykiatriske Senter) som gjennomføres ved Solli DPS er disse temaene relevante, der man undersøker hypoteser relatert til faktorer som hjernestrukturer, hjernefunksjon, kognitiv funksjon, stresshormoner, genetikk og nevrotrofiner.
Konferansen var lagt til vakre Granada, som viste seg fra sin beste side disse dagene!

Granada solnedgang