LOVePROM er implementert

På Solli DPS ønsker vi å vite hvordan det går med pasientene våre. Derfor tar vi nå i bruk LOVePROM (LOVisenberg electronic Patient Reported Outcome Measures), et system for pasientkartlegging.

Publisert 04.09.2023

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Fra juni 2022 til mai 2023 har vi gjennomført et prosjekt for implementering av LOVePROM på Solli DPS. For å gjennomføre prosjektet fikk Solli innovasjonsmidler fra Helse Vest for å frikjøpe psykolog Arne G. Janssen til en 50% prosjektlederstilling. Prosjektet har vært tilknyttet en arbeidsgruppe for pasientfeedback, med bidragsyterne Leif Arvid Øvernes, Audhild Helgaas, Pål William Wallace, Alexander Bjotveit og Inger Hope.  

Nå er LOVePROM implementert, og prosjektet avsluttes med lovende resultater. I inntaksmodellen er LOVePROM i utbredt bruk, og vi ser at over 80% av pasientene besvarer kartleggingene vi sender ut. Behandlere forteller at systemet er nyttig og klinisk relevant. I tiden fremover gjenstår det å etablere økt bruk av pasientkartlegging med LOVePROM i alle deler av polikliniske behandlingsforløp, inkludert første behandlingstime, evalueringstimer og avslutningstimer.​