Ny doktorgrad

Psykolog Vivian Woodfin disputerte torsdag 16.juni for Ph.D.-graden ved Universitetet i Bergen. Avhandlingens tittel er «Self-Compassion and Perfectionism».

Publisert 17.06.2022
En person som står ved siden av et skilt

I sin doktorgrad har Vivian søkt å utvide forståelsen av perfeksjonisme og hvordan man kan hjelpe mennesker som strever med høy grad av perfeksjonisme. Videre har hun fokusert på selvmedfølelse som en måte å møte oss selv når livet blir vanskelig.

Doktorgradsarbeidet er gjennomført ved Institutt for klinisk psykologi ved Det psykologiske fakultet, og veiledet av professor Per-Einar Binder, førsteamanuensis Ingrid Dundas, førsteamanuensis Aslak Hjeltnes og professor Helge Molde.

Les mer om Vivians arbeidet her: Hva er perfeksjonisme og kan vi bli mindre perfeksjonistiske | Nye doktorgrader | UiB


Vi på Solli gratulerer Vivian så mye med fullført Ph.D.! 

Disputas