Nye skjema tilgjengelig elektronisk på helsenorge.no

Nå er fire nye skjema tilgjengelig elektronisk. Da kan pasienter bestille utskrift av pasientjournal og tilgangslogg, be om endring i pasientjournal og sende spørsmål om oppslag i pasientjournal via helsenorge.no.

Publisert 20.01.2020
Sist oppdatert 06.01.2022
Logo
Som pasient har du rett til å bestille utskrift av pasientjournalen, tilgangsloggen, be om endring i journalen og sende spørsmål om oppslag i journalen. I dag må du finne skjemaet på nett, skrive det ut, fylle det inn og sende det til sykehuset i posten.

– Når de fire skjemaene nå blir tilgjengelig elektronisk slipper pasienten å skrive ut og sende via post. Det vil bli mye enklere for pasienten, som ikke lengre er avhengig av for eksempel en skriver, seier Pernille Gisselmann, prosjektleder for helsenorge-prosjektene.


Enklere for pårørende

Dersom en pårørende for eksempel skal bestille utskrift for personer de har fullmakt for, har den gamle løsningen vært mer tungvint. Tidligere har de vært nødt til å sende inn papirfullmakt i tillegg, men det trenger de ikke med elektroniske skjema.

– Når en pasient eller pårørende logger seg inn på helsenorge.no, kan de bare se opplysninger for seg selv eller personer de har fullmakt for. Når de skal bestille utskrift av journal via skjemaet på helsenorge.no, vet systemet hvem sine opplysninger de har tilgang til. Derfor trenger de ikke å sende inn et fullmaktsskjema, sier prosjektlederen.


Jobber for flere elektroniske skjema

At fire nye skjema blir elektroniske er et steg videre i arbeidet med å gjøre alle skjemaene tilgjengelig elektronisk. Gisselmann forteller at både medarbeidere og pasienter ønsker flere elektroniske skjema.

– Folk er vant til å kunne gjøre det meste elektronisk og da er det ikke rart at det kan være frustrerende å måtte skrive ut og sende inn papirskjema til sykehuset. Det er positivt for både pasienter og medarbeidere at flere skjema blir elektroniske.

Pasienter må logge seg inn på helsenorge.no for å kunne sende skjema elektronisk, men det vil fremdeles være mulig å ta kontakt med sykehuset via vanlig postgang eller e-post.

– Ikke alle pasienter er på helsenorge.no og det er viktig at vi har et tilbud til disse. Alle kan ta kontakt på vanlig måte, men som pasient på Vestlandet kan du når som helst logge deg inn på helsenorge.no, sier Gisselmann.

Dette er de nye skjemaene som blir elektroniske:

  • Forespørsel om utskrift av pasientjournal
  • Forespørsel om endring i pasientjournal
  • Forespørsel om utskrift av tilgangslogg
  • Spørsmål om oppslag i pasientjournal

Her finner du skjemaene og mer informasjon om dem: 

Helsenorge.no