Nasjonal fagkonferanse om trening som medisin

Tirsdag 10. oktober var Solli DPS representert på nasjonal fagkonferanse i Oslo om høyintensitetstrening (HIT) som medisin i rusbehandling og psykisk helsevern.

Publisert 09.11.2023
En mann som står på en scene
Fysioterapeut og fagansvarlig for fysisk trening ved Solli, Trygve Endal.

Nasjonal oppmerksomhet

Solli DPS har i flere år vært representert i både nasjonalt og regionalt nettverk for bruk av nettopp HIT som behandling for psykiske lidelser og ruslidelser. I tillegg har Solli i perioden 2023-2026 som uttalt målsetning å være nasjonalt ledende på bruken av trening som behandling for psykiske lidelser, og denne satsningen har fått oppmerksomhet nasjonalt. Dette var også bakgrunnen for invitasjonen til å holde foredrag på denne nasjonale fagkonferansen. Særlig har arrangørene for konferansen, Rådet for Psykisk Helse og Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon, ønsket mer informasjon om hvordan arbeidet med denne strategiske satsningen ved Solli har foregått, og ikke minst erfaringer med å få den implementert i klinikk og forskning.

Brukerperspektivet

Kristina Berge har i lang tid benyttet høyintensiv fysisk trening som del av sin behandling ved Solli, og fremhevet i sitt personlige foredrag at veien fra å mangle treningsglede til å gjenvinne trening som mestringsarena ikke bare er enkel. Hun formidlet til salen sin opplevelse av å bruke trening som del av behandling, og avsluttet med å særlig understreke at for både pasienters og behandleres del er det viktig å stole på at nettopp denne prosessen skal få den tiden den trenger og fortjener. Noen trenger kort tid, andre trenger lengre tid på det å finne eller gjenfinne gleden og mestringen ved fysisk trening.

En person som spiller et musikkinstrument
Kristina Berge forteller om sine opplevelser

 

Suksesskriterier

Fysioterapeut og fagansvarlig for fysisk trening ved Solli, Trygve Endal, orienterte videre tilhørerne om hvordan fysisk trening implementeres i behandling ved Solli, hvordan treningstilbudene er organisert i praksis, og hva som oppleves som særskilt viktig for å lykkes i en slik prosess. Ikke overraskende fremheves ledelsesforankring, høy faglig kompetanse og evnen til å på en god måte den enkelt pasient på dens ønsker, behov og målsetninger som særskilt viktig.

Programmet ellers denne dagen bestod av innlegg fra en rekke personer med variert erfaring innenfor bruken av fysisk trening som behandling – enten fra brukere, pasienter, terapeuter eller forskere. Både personlige historier, forskningsprosjekt, motivasjonsforedrag og politiske oppfordringer ble formidlet fra scenen, og ga totalt sett et inntrykk av at fysisk trening som behandling virker, kan gjennomføres, og satses på i hele landet.

Se hele konferansen i opptak via denne lenken: Opptak fra Nasjonal fagkonferanse - Trening som medisin | Rådet for psykisk helse.