Nyopprettet forskningsgruppe ved Solli DPS

Den første forskningsgruppen ved Solli DPS er nylig opprettet. Gruppen har fått navnet MINDCARE Solli (Solli Clinical Mental Health Care Research Group) og består av aktive forskere som jobber med forankrede prosjekter ved DPS-et.

Publisert 28.05.2024
Logo, firmanavn

Forskningsgruppen skal forvalte forskningsstrategiske målsetninger og utvikle kriterier for- og evaluere måloppnåelse. Videre skal forskningsgruppen bidra til å sikre utnyttelse og utvikling av forskningskompetanse internt på Solli DPS, og gjennom tilknytning av eksterne partnere. Gjennom å bygge regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere sikres høy standard og kvalitet på forskningen som gjennomføres. Forskningsgruppen bidrar til de forankrede prosjektenes søknader om ekstern finansiering, og er et forum for å drøfte implementering og gjennomføring av prosjektene, inkl. brukermedvirkning samt forskningsetiske problemstillinger. 


En gruppe mennesker som smiler


I tillegg vil gruppen knytte til seg assosierte eksterne partnere som vil kunne bidra med sin erfaring og kompetanse gjennom blant annet rådgivning og undervisning. Vi håper også at gruppen vil styrke internt og eksternt samarbeid om nye prosjekter som vil gi flere av våre pasienter tilgang på deltakelse i kliniske studier.

Gruppen vil ha kick-off for arbeidet med målsetninger knyttet til forskningsstrategi i august 2024.

På Forskning - Solli DPS kan du lese mer om forskning ved Solli DPS, forskningsgruppen og intervjuer med medlemmene av gruppen.