Nytt parkeringssystem ved Solli DPS

Solli DPS har fått nytt parkeringssystem, og det er nå etablert løsning for automatisk parkering. Dette vil si at man kjører inn på området og parkerer som før, men at bilens registreringsskilt blir fotografert og at man betaler en avgift etter hvor lenge man står parkert.

Publisert 06.01.2023
Sist oppdatert 27.01.2023
Parkeringsavtale

Hvor mye koster det å parkere?
F
or pasienter og andre besøkende blir parkeringsavgiften de tre første timene kr. 10 per påbegynte halve time, og 20 kr. timen. Typisk vil parkering i forbindelse med en poliklinisk konsultasjon koste 20-30 kroner.

Ved parkering utover tre timer, påløper en avgift på kr. 30 per påbegynte time de påfølgende tre timene. Når en bil har stått parkert i seks timer, er det påløpt kr. 150 som også er maksimalt beløp for ett døgn.

Ved opphold for biler på området begrenset oppad til 15 minutter påløper det ikke parkeringsavgift. Unntak for dette er dersom en kjører inn veien som går opp mot samlingsplassen ved brann / mot garasjen ved bygg A hvor avgift påløper fra første minutt. 

Hvilke opplysninger blir lagret?
Systemet oppbevarer kun opplysninger som er relevante for forretningsdriften, inkludert bilder av nummerskiltet på bilen. Kameraene er infrarøde og tar bilde av skiltet innenfor den definerte ID-sonen. All annen kontekst fjernes umiddelbart i kameraet. 

Eksempelbilde:
Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon, nettsted
 
 

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Dataene som hentes fra parkeringen lagres i følgende tidsperiode:

__anonym lagrind parkering.jpg


parkeringsplakat