Sak i BT Magasinet: Brukerrepresentant Trine Halhjem i forskningsprosjektet TREPP

Lørdag 18. november var vår brukerrepresentant Trine Halhjem portrettert i BT Magasinet.

Publisert 23.11.2023
En person med briller som smiler

Her forteller hun sin historie om å være rammet av alvorlig psykisk sykdom, samt sin tilfriskningsprosess.

Trine er brukerrepresentant og del av prosjektgruppen i studien «Trening for personer med psykoselidelse (TREPP)» som gjennomføres ved Solli DPS.

I saken blir også denne studien kort presentert.

Trine Halhjem var alvorlig psykisk syk og var innlagt på sykehus (bt.no)