Temakveld for pårørende - årsoversikt 2024

Her kan du se en oversikt med datoer for kommende temakvelder for pårørende i 2024.

Publisert 03.04.2024
Et tre utenfor en bygning

Temakvelder for pårørende 2024, kl. 17-19 i kantinen ved Solli DPS

23. april: Hvordan traumer og livserfaringer påvirker oss ulikt.​

21. mai: Å mistegrepet- når følelser tar overhånd (MBT)​

18. juni: Info om MCT (metakognitiv terapi)​. Hva vi kan gjøre for å redusere grubling og bekymring?

20. august: Musikkterapi ​

17. september: Førerkort og medisin​

22. oktober: Psykomotorisk fysioterapi – traume og kropp

19. november: IMR-gruppe – invividuell mestring og tilfriskning

 

Å være pårørende til noen som sliter med psykisk helse eller rus kan oppleves utfordrende. Ved Solli DPS sin temakveld for pårørende vil du være i fokus og ha mulighet til å møte andre som er i samme situasjon. Kafeen er åpen for alle, med gratis kaffe, te og noe å bite i. Kontakt pårørendekoordinator Nadine Kojda-Arndt hvis du har spørsmål på tlf. 940 07 685, eller les mer informasjon på Solli.no