Tonetrinn - Nytt musikkterapitilbud for personer med oppfølging fra FACT-teamet, psykosepoliklinikken og døgnavdelingene

I samarbeid med Aktivitetssenteret Psykisk Helse Bergen Sør starter vi opp ett nytt musikkterapeutisk gruppetilbud på Solli DPS.

Publisert 24.01.2024
Sist oppdatert 05.02.2024
Ikon

Gruppen har som mål å introdusere brukerne for hvordan musikk kan brukes som en helseressurs i deres bedringsprosess, spesielt med tanke på sosial kapital og økt deltagelse i samfunnet. Gruppen ledes av musikkterapeuter fra Solli DPS og Aktivitetssenteret Psykisk Helse Bergen Sør. Med dette ønsker vi å senke terskelen for deltagelse på Aktivitetssenteret, og å være en veiviser til andre arenaer i samfunnet hvor en kan delta med sin musikkinteresse eller musikkompetanse. En dag i måneden besøker vi Aktivitetssenteret sammen med gruppen hvor brukerne får omvisning og kan fremføre egen musikk. 

Ensomhet og utenforskap er kjente utfordringer. Musikk kan være et godt verktøy for å komme i kontakt med andre og for å delta i nettverk hvor ens bidrag settes pris på. 

Praktisk informasjon:

Tid og sted: Torsdager 13:30-15:00 på Solli DPS. Oppmøte i resepsjonen eller ved bygg F.

Betaling og journalføring: Gruppetilbudet er del av Solli DPS sine behandlingstilbud. Deltagere betaler egenandel opp til frikort, og deltagelse vil bli journalført i pasientjournal.

Taushetsplikt og samtykke: Gruppen er et samarbeid mellom Solli DPS og Bergen kommune. For å kunne tilby et forsvarlig behandlingstilbud må musikkterapeutene ha mulighet til å utveksle nødvendig og relevant informasjon om deltagerne i planlegging og evaluering av gruppen. Deltagerne må derfor skrive under et samtykke om midlertidig opphevelse av taushetsplikt for musikkterapeutene.

Påmelding og kontakt: Send sms med påmelding før oppmøte, så får du beskjed ved eventuelle endringer.
Alexander og Frida v/ Solli DPS tlf: 40403168.
Lars Hjalmar v/ Aktivitetssenteret Psykisk Helse Sør tlf: 40906404