Tre nye publikasjoner fra ansatte ved Solli DPS

Den siste tiden er det kommet tre nye publikasjoner fra ansatte ved Solli DPS.

Publisert 23.09.2020
Sist oppdatert 26.08.2022

  • Jon Vøllestad har skrevet et bokessay i Tidsskrift for Norsk psykologforening der han gjennomgår boken Sick Souls, Healthy Minds: How William James Can Save Your Life skrevet av forfatter John Kaag. 

    Vøllestad, J. (2020, July 1). En mann for vår tid. [Review of the book Sick Souls, Healthy Minds: How William James Can Save Your Life, by J. Kaag]. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 57, 530 - 536
  • Arne Garvik Janssen har sammen med sine medforfattere fra NTNU publisert en artikkel om positive og negative metaantakelser om alkohol. I artikkelen undersøkes validiteten ved verktøyene PAMS og NAMS. Resultatene viser at både positive og negative metaantakelser er av betydning når man skal forklare alkoholbruk.

    Janssen, A. G., Kennair, L.E.O., Hagen, R., Hjemdal, O., Havnen, A., & Solem, S(2020). Positive and negative metacognitions about alcohol: Validity of the Norwegian PAMS and NAMS. Addictive Behaviors, 108, 106466.