TREPP - Trening for personer med psykoselidelse

Ved Solli DPS gjennomføres nå en pilotstudie av et kombinert styrke- og utholdenhetsprogram i gruppe for pasienter med psykoselidelse.

Publisert 06.12.2022
Sist oppdatert 08.05.2024

Hensikten med studien er å undersøke gjennomførbarheten og opplevelsen av et 16 ukers treningsprogram som kombinerer styrke- og utholdenhetstrening i gruppe for pasienter med psykoselidelser. Forskning viser til gode resultater ved fysisk trening for pasienter med psykoselidelse på utholdenhet og muskelstyrke, i tillegg til fysisk-, kognitiv- og sosial fungering, samt symptombilde. For å lykkes med å gjennomføre fysisk trening må det tas hensyn til pasientens preferanser og behov, i tillegg til at pasienten opplever støtte og veiledning underveis.

Etter treningsperioden er slutt vil deltagerne bli intervjuet for å få deres opplevelse av deltagelse i studien, samt få tilbud om videre trening ved DPSet.

Psykoselidelser er en gruppe psykiske lidelser som handler om at man opplever å ha en forstyrret virkelighetsoppfatning eller tilstand av forvirring, med hallusinasjoner og/eller vrangforestillinger. I tillegg er det vanlig med symptomer som følelsesmessig avflatning, tilbaketrekning fra omgivelsene, angst, depresjon og nedsatt evne til å lære, huske og planlegge.  

Før treningsperioden starter vil man bli intervjuet om symptomer på psykoselidelse, og fylle ut spørreskjema som kartlegger depresjon, angst og livskvalitet.
I tillegg gjennomfører man fysiske tester før oppstart av trening, en uke etter oppstart og deretter igjen etter at treningsperioden er avsluttet. De fysiske testene er av både utholdenhet og styrke.

Treningsperioden varer i 16 uker, og man trener da 3 ganger i uken sammen med andre pasienter med psykoselidelse og personale fra Solli DPS. Treningen foregår på treningsrom ved Solli og veiledes av fysioterapeut. Man følger en plan for utholdenhets- og styrketrening som tilpasses den enkelte.​

For å delta i studien må man være tilknyttet Solli DPS som pasient. Man kan selv ta kontakt med sin behandler dersom man er interessert i å delta, og behandler vil videreformidle dette til ansvarlig for studien. Behandler vil også kunne foreslå deltakelse for pasienter. 

​​​​Solli DPS er forskningsansvarlig institusjon for denne studien. Forskningsleder Kristine Sirevåg er prosjektleder. Fysioterapeut Trygve Bruun Endal har det daglige ansvaret for driften av studien.