Velkommen til pårørendekafé ved Solli DPS 21. november

Temaet denne gangen er hvordan traumer og livserfaringer påvirker oss ulikt, med psykologspesialist Birgit Frantzen.

Publisert 16.11.2023
Et tre utenfor en bygning

Tirsdag 21. november 2023, kl. 17–19

Tema: Hvordan traumer og livserfaringer påvirker oss ulikt:

Mennesker har en del grunnleggende overlevelsesmekanismer som skjer automatisk når vi utsettes for farer, trusler og belastninger. De er svært nyttige på kort sikt, men kan på lang sikt føre til uhensiktsmessig atferd, sykdom og psykiske plager. Birgit vil snakke om hvordan denne kunnskapen kan hjelpe oss å forstå psykiske lidelser, og kanskje oss selv litt bedre.

Psykologspesialist Birgit Frantzen

 

Ved Solli DPS sin pårørendekafé vil du som pårørende være i fokus og ha mulighet til å møte andre som er i samme situasjon. Kafeen er åpen for alle, med gratis kaffe, te og noe å bite i. Kontakt pårørendekoordinator Nadine Kojda-Arndt hvis du har spørsmål på tlf. 940 07 685, eller les mer informasjon på Solli.no