Velkommen til temakveld for pårørende 18. juni på Solli DPS

Temaet denne gangen er «Hva vi kan gjøre for å redusere grubling og bekymring» og informasjon om MCT (metakognitiv terapi).

Publisert 27.05.2024
Et tre utenfor en bygning

Tirsdag 18. Juni, kl. 17–19

Tema: «Hva vi kan gjøre for å redusere grubling og bekymring» og informasjon om MCT (metakognitiv terapi).

Med psykologspesialist Anne Cathrine Ulvik Holten.

Å være pårørende til noen som sliter med psykisk helse eller rus kan oppleves utfordrende. Ved Solli DPS sin temakveld for pårørende vil du som pårørende være i fokus og ha mulighet til å møte andre som er i samme situasjon. Kvelden er åpen for alle, med gratis kaffe, te og noe å bite i. Kontakt pårørendekoordinator Nadine Kojda-Arndt hvis du har spørsmål på tlf. 940 07 685, eller les mer informasjon på Solli.no.