Velkommen til temakveld for pårørende 23. april på Solli DPS

Temaet denne gangen er hvordan traumer og livserfaringer påvirker oss ulikt.

Publisert 27.03.2024
Sist oppdatert 08.04.2024
Et tre utenfor en bygning

Tirsdag 23. april, kl. 17–19

Tema: Hvordan traumer og livserfaringer påvirker oss ulikt 

Mennesker har en del grunnleggende overlevelsesmekanismer som skjer helt automatisk når vi utsettes for farer, trusler og belastninger. De er svært nyttige på kort sikt, men kan på lang sikt føre til uhensiktsmessig atferd, sykdom og psykiske plager. Birgit vil snakke om hvordan denne kunnskapen kan hjelpe oss å forstå psykiske lidelser, og kanskje også oss selv litt bedre".

Psykologspesialist Birgit Frantzen

Å være pårørende til noen som sliter med psykisk helse eller rus kan oppleves utfordrende. Ved Solli DPS sin temakveld for pårørende vil du være i fokus og ha mulighet til å møte andre som er i samme situasjon. Kafeen er åpen for alle, med gratis kaffe, te og noe å bite i. Kontakt pårørendekoordinator Nadine Kojda-Arndt hvis du har spørsmål på tlf. 940 07 685, eller les mer informasjon på Solli.no