Et tre foran en bygning

Media

​Solli DPS ønsker å ha et åpent forhold til media. Vi vil så langt det er mulig hjelpe journalister med opplysninger og formidler kontakt med fagfolk og sykehusets ledelse.

Når det gjelder opplysninger om våre pasienter og pårørende, ber vi om forståelse for at sykehuset først og fremst må ivareta dem og deres personvern.

Ta kontakt med direktør Frédéric Larsen.

Av hensyn til pasienter, pårørende og ansatte ber vi om at henvendelser om fotografering, lyd- og filmopptak gjøres på forhånd til sykehuset.
Det skal ikke tas bilder eller gjøres opptak av pasienter, pårørende eller ansatte uten at det foreligger gyldig samtykke. Alle, både pasiententer, pårørende og ansatte, kan nekte å la seg avbilde eller bli tatt opptak av. For umyndige må foresatte eller verge gi skriftlig samtykke på den umyndige sine vegne.

Vi ber også om at journalister eller andre fra media ikke går inn på sykehusets avdelinger uten at dette er avklart på forhånd, enten av ledelsen eller ansatte på avdelingen.


Sist oppdatert 11.11.2020