Rettigheter

 • Egenandel og frikort

  Helsetjenester og behandling blir i Norge i stor grad betalt av staten. Det er likevel slik at den som mottar behandlingen skal betale en egenandel.

 • Kjernejournal

  Kjernejournal er en elektronisk løsning med personlige helseopplysninger til hjelp for den enkelte og helsepersonell.

 • Klage og erstatning

  Dersom du mener at pasientrettighetene dine ikke er oppfylte, oppfordrar vi deg til å ta det opp med den aktuelle avdelingen så fort som mulig.

 • Pasientjournal

  Alle kan nå logge inn å få tilgang til journal, oversikt over timene sine og en rekke andre funksjoner.

Sist oppdatert 24.04.2018