Kjernejournal

Kjernejournal er en elektronisk løsning med personlige helseopplysninger til hjelp for den enkelte og helsepersonell.

​Kjernejournal er en elektronisk løsning der du får samlet, og selv kan legge inn, viktige helseopplysninger som vil være viktige for helsepersonell i en kritisk situasjon. Med kjernejournal får helsepersonell dermed rask og sikker tilgang til opplysninger slik at du som pasient kan få tryggere helsehjelp.

Les mer på helsenorge.no

Helsepersonell får tilgang til journalinformasjon i kjernejournal(Helse Vest RHF)

 

Sist oppdatert 19.08.2022