Slik jeg ser det – systematiske tilbakemeldinger i FACT-teamet

Pasienter med oppfølging fra FACT-teamet får nå mulighet til å gi tilbakemelding på deres oppfølging.

Publisert 15.06.2023
En hånd som holder et kort med stjerner

Bakgrunnen er at FACT-teamet ønsker å tilby hjelp på pasientenes premisser; hvor pasientene definerer hvilke mål det skal jobbes mot, og hvilke aktiviteter og tilbud som skal til for å nå disse målene. FACT-teamet tror på pasientenes iboende ressurser, og verdsetter viktigheten av at pasientene leder an i deres egne, personlige bedringsprosesser.

Ved hjelp av tilbakemeldingsskjemaer kan pasientene fortelle hvordan de opplever oppfølgingen fra FACT-teamet, og om de opplever bedring.

​Tilbakemeldingene kan gis på to måter:

Regelmessig bruk av FIT

FIT består av to korte skjemaer med fire spørsmål om hvordan en har hatt det den siste uken og fire spørsmål om hva en synes om dagens oppfølging.

Med FIT får pasienter mulighet til å kontinuerlig gi tilbakemelding på oppfølgingen, slik at hjelpen lettere kan tilpasses den enkelte. Pasienter velger om de vil gi tilbakemelding med FIT hver gang de møter en fra FACT-teamet, eller sjeldnere.

Bedringsmåling hver tredje måned

​​​For å få et mer helhetlig bilde av egen bedringsprosess, kan pasienter hver tredje måned gi tilbakemelding ved å svare på tre spørreskjemaer.

Pasienter kan svare på FACT-teamets nettbrett, på papirskjema, eller få tilsendt digitale skjemaer til egen mobil (dette krever bankID-innlogging). Tilbakemeldingene gir et godt bilde av om samarbeidet er på rett kurs, eller om det bør gjøres endringer i oppfølgingen.  ​


Forbedringsprosjekt​

Systematisk bruk av tilbakemeldingsskjemaer i FACT-teamet er knyttet til forbedringsprosjektet «Slik jeg ser det». Prosjektets mål er å styrke brukermedvirkning og å bedre samarbeidet mellom pasienter og deres kontakter i FACT-teamet på Solli DPS.

Ved spørsmål om prosjektet, kontakt alexander.bjotveit@solli.no