Solli DPS markerer Verdensdagen for psykisk helse 26. oktober

«Vi trenger hverandre. Løft blikket!» er årets tema for Verdensdagen for psykisk helse. Alle er velkommen når vi markerer dagen på Solli DPS den 26. oktober.

Publisert 26.09.2022
Verdensdagen psykisk helse 2022

Om årets tema

Årets tema retter fokuset mot konsekvensene av de foregående årene med pandemi og den pågående verdenssituasjonen som preges av krig, klimakriser, flyktningkriser og livskriser. Ensomhet og utenforskap er sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsen.

Det er et mål med årets Verdensdag å motivere til tiltak og initiativ som reduserer avstanden mellom oss. Vi har alle et grunnleggende behov for å høre til og være del av et fellesskap. Det er derfor viktig å arrangere markeringer som skaper gode og meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker. Dette kan være med på å utvide vår forståelse for hverandre, og et viktig bidrag for å motvirke stigma, ensomhet og utenforskap.

Etter to år med mye sosial avstand, er det på tide å løfte blikket fra kohortene våre. Mennesker trenger mennesker, og vi trenger flere anledninger til å møtes på en meningsfull måte. Det er vanskelig å spå hva som venter oss fremover, men en ting vet vi – vi trenger hverandre på veien.

Markering av Verdensdagen ved Solli DPS 26. oktober

Ved Solli DPS vil vi onsdag 26. oktober kl. 18.00-20.00 arrangere en markering for at vi skal kunne samles om det felles temaet #løftblikket.​

På programmet står familieterapeut Guro Brakestad med foredraget Å finne sin plasshvor hun belyser spørsmål som «Hvilken betydning har det for et menneske å være til nytte?» og «Hva gjør det med oss å løfte blikket – og se ut over oss selv?». Guro setter blant annet fokuset mot måter vi kan gjøre oss selv viktige for andre, som både styrker eget selvbilde og identitet, men som også gir oss noe å stå opp til og leve for.

Vi skal også få høre den sterke historien om Min ferd mot tilfriskning fra brukerrepresentant Trine Halhjem. Hun deler fra sin 12 års lange erfaring som pasient i psykiatrien - om det å bli sett, og hvor viktig det er å se andre.

 

Plakat_stående_2022_ver3_med1.png

Arrangementet holdes i Auditoriet ved Solli DPS, Osvegen 15, 5228 Nesttun.
Oppmøte ved inngang A.
Dørene åpner kl. 17.30.

Alle er velkomne, og vi gleder oss til å se dere!​