Solli DPS utvikler nytt digitalt behandlingstilbud for å få flere i jobb

Å fokusere på arbeid i terapi øker både sannsynligheten for at mennesker kommer seg tilbake i jobb, og at de får bedre psykisk helse. Mange har imidlertid ikke tilgang til jobbfokusert terapi. Derfor utvikler Solli DPS sammen med Helse Bergen og de andre foretakene i Helse Vest nå et digitalt behandlingstilbud som gjør jobbfokusert terapi tilgjengelig for langt flere.

En gruppe mennesker som står på en strand og ser på vannet

Målet for prosjektet er å ferdigstille og pilotere en digital behandling for mennesker som er sykemeldt på grunn av angst og/eller depresjon. Det digitale behandlingstilbudet benytter en transdiagnostisk, kognitiv behandlingsmodell, slik at det er relevant for flere pasientgrupper.

Prosjektet er et samarbeid med Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Stavanger og Vinderen DPS. Pasienter ved DPS-ene i Helse Vest vil få tilbud om å delta i en pilotundersøkelse for å teste ut behandlingen i løpet av våren 2022.

 

Å lage behandling på en ny plattform

Digital behandling skaper mange muligheter og for mange kan det øke graden av frihet. Man kan jobbe med behandlingen når og hvor det passer, og geografiske avstander og reisetid blir ikke lengre et problem. Vi vet også at veiledet internettbehandling har like gode behandlingsresultater som tradisjonell behandling.

En av fordelene med å ha behandlingen digitalt er at vi kan gi den i form av både tekst, videofilmer og lydfiler – noe som gjør at pasienten kan lære via det formatet som passer dem best, samt repetere for seg selv flere ganger. Dette har blitt trukket frem i tidligere behandlinger som viktig. Samtidig er jobbfokusert terapi annerledes enn det som tidligere er blitt utviklet.

I den ordinære polikliniske hverdagen kan man tilpasse den jobbfokuserte terapien til den enkelte pasients utfordringer og vansker, men dette har vært en betydelig utfordring i behandling i et digitalt format. Til nå har det norske tilbudet vært diagnosespesifikt, noe som ikke vil kunne fungere for denne gruppen med pasienter. Vi har derfor lagt ned en betydelig innsats i å finne et format som kan tilpasse behandlingen til den enkeltes behov, samtidig som behandlingen blir enkel å følge.

Løsningen er å gjøre behandlingen transdiagnostisk. Denne tilnærmingen til behandling er brukt med god effekt både i grupper, individuelt og via internett tidligere, men ikke i en jobbfokusert kontekst før nå. Transdiagnostisk i denne sammenhengen vil si at behandlingen tilbyr behandlingsmetoder som retter seg mot utfordringer som de fleste psykiske lidelser har til felles. Samtidig er behandlingsprogrammet fleksibelt nok til å kunne tilpasses til den enkelte deltaker.

 

Organisering

Solli har lang erfaring med både jobbfokusert terapi og eBehandling, og sammen med eBehandlingsmiljøet i Helse Bergen fikk vi tildelt 3 millioner kroner til å utvikle og pilotere et nytt internettbasert behandlingstilbud for arbeid og helse. Prosjektet er sammensatt av regionale, nasjonale og internasjonale aktører med høy kompetanse.

Prosjektet ledes av Henning Monsen ved Solli DPS, sammen med Audun Røren og Kristin Hogstad Bruvik. Prosjektgruppa består av Reidar Nævdal, Gunn Elise Sæthre, Kristin Hogstad Bruvik, Torgeir Thorrud og Peter Prescott.

Vi har organisert arbeidet med prosjektet etter modell for kvalitetsforbedring og selve utviklingen av behandlingsprogrammet etter «Person-Based approach». Dette er en metode som fokuserer på god involvering av brukere i utvikling. «Brukere» betyr i dette tilfellet både behandlere, pasienter, utviklere og andre.

I tråd med disse to modellene har vi hatt en referansegruppe bestående av nasjonale og internasjonale eksperter for å sikre den faglige kvaliteten på innholdet. For å ivareta klinisk relevans og overførbarhet har prosjektgruppen bestått av klinikere med erfaring fra eBehandling og jobbfokusert terapi. Parallelt med disse to gruppene har vi hatt et aktivt og dyktig brukerpanel. Panelet har erfaring med å bruke digitale helsetjenester og jobbfokusert terapi, og hjelper oss å treffe målgruppen på en best mulig måte. 

Forankring i helseforetakene ivaretas gjennom styringsgruppen som ledes av direktør ved Solli DPS, Anders Hovland, og består av representanter fra brukerforum og foretakene i Helse Vest.

 

Forskning

Når behandlingsprogrammet er utviklet, må vi undersøke hvordan det er for pasienter og behandlere å bruke det.

I​ første omgang skal vi utføre en «gjennomførbarhetsstudie» (også kalt «feasibility studie»). Her får vi svar på hvordan det oppleves for pasient og terapeut å bruke plattformen. Vi ser også på om hver enkelt får utbytte av behandlingen de gjennomfører, men studien vil være for liten til å kunne si noe om effekten av behandlingen. Dersom pasienter og behandlere opplever at «eBehandling – Helse og Arbeid» er gjennomførbart, vil neste steg være å måle effekten av behandlingen i en større randomisert studie.

Vi på Solli DPS er stolte over å få lede dette prosjektet og det har allerede ført til tettere samarbeid med spennende fagmiljøer på tvers av foretakene og helseregionene. 

En person som peker på et brett med fargerike klistremerker på

 

Sist oppdatert 15.04.2024