• Solli DPS

    Hovedinngang og resepsjon er i bygg C.