Strategiplan 2019-2022

Det overordnede målet med strategien er at pasientene som kommer til Solli DPS skal være trygge på at de får god behandling.

En vei med hus langs den

Hovedmål for perioden 2019 - 2022

God pasientbehandling er grunnlaget for vår virksomhet. Det er en målsetning at tilbudet her innebærer en god og trygg behandling, og dette arbeidet skal videreutvikles i den kommende perioden. Med god pasientbehandling mener vi:

bilde

Satsning for gjeldende periode

For at pasientene som kommer til Solli DPS skal være trygge på at de får god behandling, skal vi i perioden 2019 – 2022 gjøre følgende satsninger:

bilde
 

Trykk her for å laste​ ned strategiplanen

Sist oppdatert 27.07.2022