En vei med hus langs den

Allmenn seksjon 3

Allmenn seksjon 3 (heretter A3) er en del av det totale behandlingstilbudet ved Solli DPS, og én av to allmennpsykiatriske poliklinikker. Behandlergruppen ved A3 er tverrfaglig sammensatt, og tilbyr en rekke forskjellige behandlingstilbud. Den enkelte pasients behandlingstilbud kan bestå av bistand fra én eller flere faggrupper, alt etter hvilket behandlingsbehov den enkelte har. 

Faggruppen ved A3 består av psykiatere, lege i spesialisering (LIS-lege), psykologer, psykologspesialister, klinisk sosionom, ergoterapeuter, fysioterapeut, turnusfysioterapeut, psykomotorisk fysioterapeut og jobbspesialist. I tillegg er studenter fra flere universitets- og høyskoleutdanninger i praksis hvert semester.

Behandlingstilbudet ved A3 er basert på etablerte og kjente terapeutiske behandlingsmodeller, og elementer som salutogenese og fysisk aktivitet er en viktig del av behandlingen ved avdelingen. Alle pasienter som utredes eller behandles ved A3 utarbeider sammen med sin behandler en behandlingsplan, og jevnlig evaluering av denne står sentralt i behandlingen. I tillegg står Solli DPS sine verdier sentrale.


Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg C, resepsjonen.

Solli DPS

Osvegen 15

5228 Nesttun