Diagnose

Laboratoriet

Ved noen tilstander kan det være nødvendig å gjennomføre prøver som tas på et laboratorium. Ved Solli DPS har vi laboratorietjenester.
Dersom man har startet opp med medisinering for en psykisk lidelse, kan det være nødvendig å måle nivåene av medikamentet i blodet etter en tid for å kunne vurdere effekten av medikamentet. For noen vil det også være behov for andre typer prøver, som EKG av hjertet, blodtrykksmåling eller vektmåling.

Pasienter ved døgnavdeling og poliklinikk ved Solli DPS kan ta prøver eller gjøre undersøkelser ved vårt laboratorium.


Utredning

Pasienter som skal ta prøver eller undersøkelser ved laboratoriet må ha rekvisisjon fra lege ved Solli.  Behandler avgjør hvilke prøver eller undersøkelser som skal gjennomføres, og disse er relatert til behandlingen som gis her på Solli.

Behandling

Ved laboratoriet utføres tjenester som blodprøvetaking, EKG, blodtrykk og vekt. 

Laboratoriet ved Solli DPS er åpent mandag til torsdag kl. 07:45 – 11:30. For blodprøvetaking må man møte senest kl. 10:45. 

Man kan møte på laboratoriet når man selv ønsker det i åpningstiden. Dersom man ønsker å ha med seg følge, kan man det.

Oppfølging

Legen som har bestilt prøven ved laboratoriet får svar på denne og gir tilbakemelding til pasienten når svaret foreligger, eller ved neste timeavtale.