Diagnose

Legemiddelsamtale

Legemiddelsamtale er en samtale mellom pasient og farmasøyt. Dette er et tilbud til pasienter ved Solli DPS som har behov for mer informasjon om sine legemidler.

Legemiddelsamtale har som mål å gi pasienten økt innsikt i og forståelse for egen legemiddelbruk, og på denne måten bidra til økt pasientsikkerhet, bedre helse og livskvalitet. Legemiddelsamtalen gjøres av farmasøyt alene eller i tverrfaglige team der behandlende lege eller sykepleier er en del av teamet.

Utredning

Pasient kan be om legemiddelsamtale ved å henvende seg til sin behandler. Behandler kan også foreslå legemiddelsamtale som et tiltak for pasient.

Behandling

Pasienten kan gjennom samtalen med farmasøyt få informasjon og kunnskap om egne legemidlers bruksområde, effekt og riktig inntak. I tillegg kan farmasøyten gjennom samtalen med pasienten avdekke legemiddelrelaterte problemer og gi råd om håndtering av eventuelle bivirkninger.

Oppfølging

Etter legemiddelsamtalen vil medisinering følges opp av pasientens lege enten internt eller utenfor Solli DPS.