Behandlingstilbud for eldre med generalisert angst

Solli DPS gjennomfører nå en behandlingsstudie for behandling av generalisert angstlidelse hos eldre mellom 60-75 år.

Publisert 06.03.2018
Sist oppdatert 21.11.2022
En mann som snakker i mobiltelefon

Generalisert angst er den vanligste angstlidelsen blant eldre, og mange utvikler slik bekymringsangst for første gang når de nærmer seg pensjonsalder. Målet med prosjektet er å utvikle bedre behandling for denne angstlidelsen hos eldre mennesker, og prosjektet baserer seg på den nyeste vitenskapelige utviklingen på området. Alle deltakere i prosjektet er blitt tilbudt kognitiv atferdsterapi for generalisert angstlidelse, som er anbefalt behandling for denne lidelsen.

Et mål med prosjektet er å utvikle bedre kunnskap om hvordan generalisert angstlidelse arter seg hos eldre, og hvordan generalisert angst påvirker kropp og helse. Deltakere i prosjektet er blitt tilbudt kognitiv atferdsterapi for generalisert angstlidelse, som er anbefalt behandling for denne lidelsen. Denne terapien er tilbudt i kombinasjon med enten støttebehandling eller fysisk trening.

Hva er generalisert angst

Generalisert angstlidelse er en vanlig angstlidelse som rammer 5-10 % av alle mennesker i løpet av livet. Personer med generalisert angst plages av at de bekymrer seg svært mye. Bekymringen blir en stor belastning, og reduserer både evne til å fungere godt og livskvalitet. Mange opplever i perioder bekymringen som tilnærmet ukontrollerbar. Generalisert angst er den vanligste angstlidelsen blant eldre. Mange utvikler slik bekymringsangst for første gang når de nærmer seg pensjonsalder.​

Symptomer

For personer med generalisert angst er bekymring, uro og kroppslige spenninger ofte de mest plagsomme symptomene. Mange opplever også andre symptomer og konsekvenser som er slitsomme, slik som:

 • SøvnvanskerKonsentrasjonsvanskerRastløshet
 • Irritasjon
 • Ørhet, svette, rask puls eller rask pust, tørr munn.

Hvordan delta i behandlingsstudien

Vi har nå avsluttet rekrutteringen av deltakere til studien.​​

Deltakelse i kontrollgruppen innebærer gjennomføring av tester høsten 2022 og igjen våren 2023.

Testene vi gjør er:

 • Fysiske tester av styrke og utholdenhet
 • Hjerneavbildning – MR-undersøkelse
 • Nevropsykologisk testing
 • Utfylling av spørreskjemaer
 • Spyttprøver
 • Blodprøver
 • DNA-test
 • Aktigraf i syv dager

For å delta er det spesielle kriterier man må oppfylle:

 • Være mellom 60-75 år gammel
 • Ikke ha eller ha hatt en psykisk lidelse eller atferdsforstyrrelse

​Vi har nå avsluttet rekruttering til den friske kontrollgruppen.